Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  An ninh - quốc phòng

HỘI BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN - ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH QUẬN TÂY HỒ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2017 – 2022
Ngày đăng 20/09/2017 | 17:14  | View count: 1691

Ngày 14,15/9/2017, Hội Bộ đội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Quận Tây Hồ long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tới dự Đại hội có đồng chí Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó chủ tịch Thường trực, Tổng thư ký Trung ương Hội Bộ đội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh, đồng chí  Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Đạt, UVBTV Trung ương Hội - Chủ tịch danh dự Hội bộ đội Trường Sơn, Quận Tây Hồ, đồng chí Đại tá Phan Tiến Ích, UVBCH TW - Phó ban thi đua khen thưởng TW Hội, đồng chí Đại tá Hà Văn Sĩ - Phó chủ tịch Thường trực Thành Hội, đồng chí Đại tá Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Thành Hội, đồng chí Đồng Thị Mai, UVBTV - Chánh văn phòng Thành Hội. Về phía lãnh đạo quận có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Quận ủy; đồng chí Trần Lan Hương - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Phạm Xuân Tài – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận; các đồng chí đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các ban, ngành đoàn thể quận; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các phường, các đồng chí đại biểu 12 quận, huyện trong thành phố Hà Nội và 240 đồng chí hội viên tiêu biểu Hội Bộ đội Trường sơn quận Tây Hồ.

Đại hội Hội bộ đội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh quận Tây Hồ đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra: thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng của nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng thời cũng đã thảo luận và thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội, thống nhất đổi tên là “Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội”, viết tắt là Hội Trường Sơn Tây Hồ. Đại hội đã hiệp thương và thống nhất bầu Ban chấp hành Hội nhiệm khóa II là 19 đồng chí, Ban thường vụ là 05 đồng chí. Ban chấp hành Hội khóa II thống nhất cao bầu đồng chí Nguyễn Quốc Thiện giữ chức danh Chủ tịch Hội; đồng chí Trần Bá Đức và đồng chí Hoàng Mạnh Hùng giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội khóa II. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với các chương trình hoạt động cụ thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng và công tác nghĩa tình đồng đội với mục tiêu “Tập hợp, đoàn kết, tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả”.

Đại hội khẳng định trong nhiệm kỳ I, BCH Hội đã bám sát các chủ trương công tác của Thành hội, Quận ủy, HĐND, UB MTTQ quận. Hội là đơn vị thành viên thứ 19 của MTTQ quận; có 6/8 đồng chí trong BCH Hội cơ sở tham gia là thành viên của MTTQ các phường. BCH Hội đã xây dựng, bổ sung quy chế hoạt động của Hội; kiện toàn, tổ chức các ban chuyên môn, phân công các đồng chí Thường vụ phụ trách từng ban. Công tác thi đua, khen thưởng luôn được BCH Hội quan tâm và coi đây là động lực  góp phần động viên và thúc đẩy sự phát triển của các cấp Hội. Các đồng chí ủy viên BCH Hội luôn xác định rõ trách nhiệm, nỗ lực vươn lên, khắc phục  mọi khó khăn, thử thách, chủ động, sáng tạo trong mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí Ủy viên BCH Hội đã được Trung ương Hội, Hội bộ đội Trường Sơn Thành phố Hà Nội và UBND quận  Tây Hồ khen thưởng, tặng  Bằng khen, Giấy khen.

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện Lãnh đạo Trung ương Hội, lãnh đạo Hội Bộ đội Trường Sơn thành phố Hà Nội và đồng chí Phạm Xuân Tài, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ. Thông qua nội dung phát biểu, các đồng chí lãnh đạo đã ghi nhận kết quả hoạt động của BCH Hội khóa I, giao nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Hội phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về ý nghĩa chiến lược, tầm vóc lịch sử của tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh và sự cống hiến, hy sinh của các lực lượng chiến đấu ở Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc; tuyên truyền vận động hội viên và gia đình hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương, thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, đoàn kết, gương mẫu xây dựng khu dân cư, Phường văn hóa trên địa bàn nơi mình sinh sống.

Thay mặt các đồng chí trong Ban chấp hành Hội, đồng chí Nguyễn Quốc Thiện - Chủ tịch Hội khoá II đã cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Trung  ương Hội, Thành hội, các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo Hội. Với mục tiêu “Tập hợp, đoàn kết, tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả”, đồng chí tin tưởng Hội Trường Sơn quận Tây Hồ sẽ quyết tâm xây dựng và phát triển Hội vững  mạnh, thực  hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã đề ra.

                                                                                Ban Tuyên giáo Quận ủy