Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  An ninh - quốc phòng

Tăng cường công tác xử lý các vi phạm về Luật đê điều và phòng, chống lụt bão năm 2019
Ngày đăng 04/06/2019 | 09:29  | View count: 4638

Theo báo cáo của UBND quận Tây Hồ, tính đến ngày 31/12/2017, tổng số các trường hợp vi phạm Luật Đê điều còn tồn tại trên địa bàn quận Tây Hồ là 23 trường hợp (Nhật Tân: 15 trường hợp; Phú Thượng: 05 trường hợp; Tứ Liên: 01 trường hợp; Yên Phụ: 02 trường hợp).

   Trong năm 2018, đã tổ chức xử lý được 02 trường hợp vi phạm (Phường Nhật Tân tổ chức san gạt: 02 trường hợp – hiện đang đề nghị Chi cục quản lý đê điều và PCLB Thành phố loại bỏ ra khỏi danh sách vi phạm). Năm 2018, phát sinh 02 trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều (Tứ Liên: 01 trường hợp; Yên Phụ: 01 trường hợp) đã xử lý 01 trường hợp tại phường Tứ Liên.

Tính đến ngày 31/12/2018, tổng số các trường hợp vi phạm Luật Đê điều còn tồn tại trên địa bàn quận Tây Hồ là 22 trường hợp (Nhật Tân: 13 trường hợp; Phú Thượng: 05 trường hợp; Tứ Liên: 01 trường hợp; Yên Phụ: 03 trường hợp).

    Nhận định tình hình khí tượng thủy văn năm 2019 cho thấy, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông xuất hiện khoảng 10 – 12 cơn; và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm 2019 khoảng 04 – 05 cơn. Vào thời kỳ đầu mùa, bão và ATNĐ có xu hướng xuất hiện nhiều hơn ở khu vực phía Bắc Biển Đông và xu hướng sẽ dịch dần về phía Nam Biển Đông trong những tháng cuối năm 2019.

+ Về nhiệt độ, nắng nóng: Nhiệt độ trung bình toàn mùa từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2019 ở mức 27,5 – 28,5oC cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN: 27,4 – 27,9oc). Trong mùa có khả năng xuất hiện khoảng 5 – 7 đợt nắng nóng, tập trung chủ yếu từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 7. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối phổ biến ở mức 38 – 40oc, khu vực nội thành 39 – 41oc.

+ Về lượng mưa: Tổng lượng mưa từng tháng ở khu vực Bắc Bộ từ tháng 5 – 10/2019 có khả năng ở mức xấp xỉ với TBNN. Toàn mùa có khoảng 6 – 8 đợt mưa to, diện rộng.

+ Về thủy văn: Mùa lũ năm 2019 có khả năng xuất hiện phù hợp với quy luật nhiều năm. Trong toàn mùa xuất hiện 3 – 5 đợt lũ trung bình và nhỏ; hạ lưu sông Hồng, đỉnh lũ cao nhất năm tại Hà Nội ở mức 8,3 – 8,7m (TBNN: 9,92m); thời gian xuất hiện đỉnh lũ khoảng tháng 7 hoặc tháng 8/2019.

   Theo đó, UBND quận đã ban hành các văn bản và chỉ đạo, thực hiện công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2019. Trong tháng 3/2019, phòng Kinh tế phối hợp với Hạt Quản lý đê số 2 và UBND các phường có đê tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng đê điều trước lũ năm 2019 trên địa bàn quận Tây Hồ; lập phương án về kỹ thuật hộ đê quận Tây Hồ trình UBND quận phê duyệt. Ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 25/4/2019 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019; Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 về việc thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ; Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ; Quyết định số 04/QĐ-PCTT&TKCN ngày 03/5/2019 về việc phân công công tác các thành viên và chế độ làm việc của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ. Đồng thời ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 10/5/2019 của UBND quận về Kế hoạch triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 trên địa bàn quận Tây Hồ. Chỉ đạo UBND các phường và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) các phường tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Tổ chức thực hiện rà soát trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác PCTT trên địa bàn quận.

    UBND quận kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc quận kiện toàn lực lượng, thành lập Ban chủ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị mình năm 2019. UBND các phường có đê kiện toàn lực lượng tuần tra canh gác đê và triển khai nhiệm vụ tuần tra, canh gác đê theo quy định. Phòng Kinh tế phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận, UBND các phường có đê và Hạt quản lý đê số 2 tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ đê điều cho Lực lượng tuần tra canh gác đê và Lực lượng xung kích tập trung. Phòng Kinh tế phối hợp với Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, Hạt quản ký đê số 2 thực hiện phát quang đê, duy tu bảo trì cỏ trên mái đê chính Hữu Hồng. Phòng Kinh tế - Thường trực BCH PCTT quận chủ động, thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, tham mưu tổ chức thực hiện công tác phòng chống thiên tai đạt hiệu quả. Hoàn thiện và tổ chức thực hiện Kế hoạch, phương án ứng phó khi có thiên tai xảy ra; các phương án xử lý các sự cố, tìm kiếm cứu nạn./.

Ban Tuyên giáo quận ủy