Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  An ninh - quốc phòng

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân gắn với 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Ngày đăng 14/08/2019 | 16:48  | View count: 3204

Ngày 24/7/2019, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 156-KH/TU về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944 – 22/12/2019) gắn với 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019).

        Theo đó, từ tháng 6 đến tháng 12/2019, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân gắn với 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô, 20 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình”, 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; các hoạt động về nguồn, gặp mặt, giao lưu giữa thế hệ trẻ với các nhân chứng lịch sử; giáo dục truyền thống; tuyên truyền trên các phương tiện báo chí, truyên thông của thành phố; văn hóa, nghệ thuật, thể thao; chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách; các phong trào thi đua... phong phú, phù hợp từng địa bàn, đối tượng, thời điểm, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, Quân đội, Thủ đô, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.           Đồng thời, thành phố tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách tiêu biểu, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động dân vận, tuyên truyền, vận động và giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

          Đây là các hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô nhận thức sâu sắc về truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc và hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ”, giáo dục lòng yêu nước, khẳng định đúng đắn trong thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, Nhà nước; tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang Thủ đô “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân chăm lo củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

Ban Tuyên giáo Quận ủy