Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  An ninh - quốc phòng

Quận Tây Hồ tập trung triển khai “Chiến dịch” thu nhận căn cước công dân gắn chíp trên địa bàn quận Tây Hồ
Ngày đăng 29/03/2021 | 14:17  | View count: 2074

Nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp trên địa bàn quận Tây Hồ, phấn đấu đến ngày 30/5/2021 thu nhận 89.283 hồ sơ CCCD gắn chíp cho công dân (thuộc diện phải cấp CCCD) đang cư trú trên địa bàn quân, phát huy tối đa lợi thế có sẵn về con người, kinh nghiệm, hạ tầng, thiết bị, hệ thống; dữ liệu để đẩy nhanh tiến độ, tập trung thực hiện thành công chiến dịch cấp CCCD gắn chíp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Thành phố.

Ngày  08/3/2021, Công an quận Tây Hồ đã ban hành Kế hoạch số 536/KH-CATH-QLHC về triển khai “Chiến dịch” thu nhận căn cước công dân gắn chíp trên địa bàn quận Tây Hồ.   Theo kế hoạch từ  ngày 01/3/2021 đến ngày 30/5/2021, Công an quận Tây Hồ thực hiện cấp CCCD lưu động  tại các địa bàn dân cư  và tại trụ sở Công an quận vào tất cả các ngày trong tuần từ 7h00 đến 23h00, đảm bảo thu nhận CCCD đối với tất cả các nhân khẩu từ đủ 14 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn quận, đảm bảo tiến độ số lượng thu nhận CCCD theo chỉ tiêu được giao.    Công an Quận Tây Hồ đã triển khai chiến dịch tại 8 phường trên địa bàn quận và thực hiện làm thẻ CCCD được trên 2000 trường hợp. 

Xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, một mệnh lệnh công tác cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, Công an quận Tây Hồ đã quyết liệt chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành đúng chỉ tiêu và tiến độ đề ra. Quá trình tổ chức thực hiện “chiến dịch”, Công an quận Tây Hồ đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện, tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an về cấp CCCD, đảm bảo các yêu cầu nghiệp vụ của ngành và bảo mật thông tin cá nhân theo quy định, không để xảy ra tình trạng sai sót thông tin công dân, tráo người, sử dụng giấy tờ giả để làm thủ tục. Sau khi thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp hết số nhân khẩu thường trú và nhân khẩu tỉnh ngoài tạm trú ổn định trên địa bàn, Công an quận tiếp tục duy trì công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp tại trụ sở, tập trung đối với nhân khẩu tỉnh ngoài đang cư trú ổn định trên địa bàn./.

BTGQU