Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  An ninh - quốc phòng

Quận Tây Hồ tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký Dân quân, tự vệ và đăng ký phương tiện kỹ thuật dự bị năm 2021
Ngày đăng 13/04/2021 | 07:14  | View count: 58

Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 19/3/2021 của UBND quận Tây Hồ về tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký dân quân tự vệ và đăng ký phương tiện kỹ thuật dự bị năm 2021. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Tây Hồ tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân năm 2021. Trong đó, tổ chức đăng ký Nghĩa vụ quân sự tập trung đồng loạt trên địa bàn các phường vào ngày 11/4/2021; đăng ký lực lượng dân quân tự vệ từ ngày 01 đến ngày 18/4/2021.

Việc đăng ký nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng nam công dân là nguồn sẵn sàng nhập ngũ ở địa phương để quản lý phục vụ cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm; đăng ký DQTV nhằm quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng công dân đủ điều kiện tuyển chọn vào Dân quân của địa phương làm cơ sở bổ sung lực lượng dân quân nòng cốt và xây dựng kế hoạch mở rộng lực lượng dân quân trong trạng thái SSCĐ, trạng thái quốc phòng theo quy định tại Thông tư số 90/2010/TT-BQP ngày 05/7/2010 của Bộ quốc phòng. Đăng ký lực lượng dự bị động viên làm cơ sở cho việc sắp xếp tổ chức biên chế các đơn vị dự bị động viên xây dựng và huy động lực lượng làm nhiệm vụ động viên huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu... Đồng thời, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các phường; cơ quan, tổ chức trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương.

Quá trình tổ chức thực hiện Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các phường, cơ quan đơn vị đã xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ có hiệu quả các khâu các bước chuẩn bị đẩy mạnh tuyên truyền trên địa bàn, các đối tượng thuộc diện đăng ký nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, phương tiện kỹ thuật trên địa bàn quận được cán bộ quân sự các cấp từ phường tới quận hướng dẫn cụ thể về quy trình đăng ký, nhằm đảm bảo tốt cho công tác đăng ký đạt hiệu quả cao.  Theo đó, đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với nam công dân đủ 17 tuổi (sinh từ 01/01 đến 31/12 năm 2004), đăng ký bổ sung công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ thời bình có độ tuổi từ 18 đến 25 và công dân đến hết 27 tuổi có trình độ đào tạo cao đẳng, đại học về những thay đổi của gia đình, bản thân và những công dân ở địa phương khác chuyển đến. Đối tượng đăng ký quân nhân dự bị hạng 1 là hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ đã phục vụ tại ngũ đủ 6 tháng trở lên, công dân nam là quân nhân chuyên nghiệp thôi phục vụ tại ngũ….Đối với quân nhân dự bị hạng 2, công dân nam là binh sĩ xuất ngũ đã phục vụ dưới 6 tháng, công dân nam thôi phục vụ trong ngành Công an nhân dân đã có thời hạn phục vụ dưới 12 tháng… Đăng ký nữ có chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội bao gồm công dân nữ từ 18 đến 40 tuổi có ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu của quân đội nhân dân Việt Nam. Đăng ký Dân quân tự vệ đối với công dân nam từ 18 đến 45 tuổi, công dân nữ 18 đến 40 tuổi có hộ khẩu thường trú, tạm trú đang sinh sống, làm việc học tập công tác tại các phường, cơ quan tổ chức ở cơ sở trên địa bàn quận chưa đăng ký tham gia dân quân tự vệ…

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, cho đến nay cơ bản các phường, cơ quan, đơn vị trong toàn quận đã hoàn thành công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật năm 2021. Những kết quả đó đã góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trên địa bàn quận năm 2021./.

Một số hình ảnh đăng ký NVQS, DQTV tại các phường năm 2021:

Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với nam công dân đủ 17 tuổi 

BCH Quân sự quận