Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  An ninh - quốc phòng

Quận Tây Hồ triển khai Cuộc thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội
Ngày đăng 16/07/2021 | 08:39  | View count: 1082

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận Tây Hồ, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử và truyền thống anh hùng “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của LLVT Thủ đô, quá trình 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó khơi dậy niềm tự hào, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân Quận luôn tin tưởng, tích cực đóng góp xây dựng LLVT Thủ đô nói chung và LLVT quận Tây Hồ nói riêng vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Thủ đô và đất nước trong thời kỳ mới. Căn cứ Kế hoạch số 1303/KH-BTL, ngày 21/5/2021 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của LLVT Thủ đô Hà Nội (19/10/1946 - 19/10/2021), Ban CHQS quận Tây Hồ triển khai tổ chức Cuộc thi trên địa quận, cụ thể như sau:

1. Nội dung

1.1. Tên cuộc thi: Thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.

1.2. Nội dung Cuộc thi

Câu 1. Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô Hà Nội là ngày, tháng, năm nào? Vì sao ngày đó được công nhận là ngày truyền thống của LLVT Thủ đô Hà Nội?

Câu 2. Đồng chí (Bạn) hãy nêu những mốc son và chiến công tiêu biểu của LLVT Thủ đô Hà Nội trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành?

Câu 3. Đồng chí (Bạn) hãy cho biết truyền thống tiêu biểu của LLVT Thủ đô Hà Nội?

Câu 4. Đồng chí (Bạn) hãy viết về một tập thể hoặc cá nhân gương tiêu biểu trong xây dựng, giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống của LLVT Thủ đô Hà Nội? (Có thể đã được ghi nhận hoặc phát hiện mới).

Câu 5. Trên cương vị công tác và vị trí xã hội của mình, đồng chí (bạn) làm gì để góp phần giữ gìn, phát huy, phát triển những giá trị truyền thống của LLVT Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn cách mạng hiện nay? (Không quá 1.500 từ).

2. Đối tượng

- Cán bộ, chiến sỹ thuộc LLVT Ban CHQS quận Tây Hồ (Sĩ quan, QNCN Ban CHQS quận, dân quân tự vệ);

- Cán bộ, chiến sỹ Công an quận;

- Cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn quận;

- Cán bộ, hội viên Hội Cựu Chiến binh quận; Hội Phụ nữ quận và nhân dân trên địa bàn quận.

3. Hình thức, Phương pháp

a) Hình thức                   

Thi viết theo thể lệ, câu hỏi và đề cương gửi kèm (khuyến khích bài thi có tài liệu phong phú, hình ảnh minh hoạ và phương pháp thể hiện sáng tạo).

b) Phương pháp

- Ban Chỉ huy quân sự quận thành lập Ban Tổ chức; Ban Giám khảo cuộc thi. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi có nhiệm vụ xây dựng đề cương triển khai, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tham gia cuộc thi; tổ chức chấm thi, Tổng kết trao giải cuộc thi ở cấp mình đồng thời lựa chọn các bài thi có chất lượng tham gia thi cấp Thành phố.

- Đề nghị các Phòng, Ban, Ngành, Công an quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Cựu Chiến binh quận, Quận đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, Ban CHQS các đơn vị Dân quân tự vệ, Dự bị động viên tổ chức phát động Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ dân quân, tự vệ, DBĐV tích cực tham gia cuộc thi, lựa chọn các bài thi xuất sắc tham gia thi tại Ban CHQS quận. Mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất 01 bài dự thi chất lượng cao (Chú ý bài dự thi chất lượng cao được đóng bằng bìa cứng).

4. Thể lệ bài dự thi

- Bài thi viết chỉ sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Việt, có dấu; hình thức viết tay hoặc đánh máy vi tính, trình bày rõ ràng, sạch sẽ; đóng quyển khổ A4, A3 hoặc A2, đánh số trang theo thứ tự. Khuyến khích bài thi viết tay, bài thi có tài liệu phong phú, hình ảnh minh hoạ và phương pháp thể hiện sáng tạo.

- Bìa bài dự thi ghi rõ:

+ Bài dự thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/2946 – 19/10/2021).

+ Đối tượng là SQ, QNCN và DBĐV ghi rõ họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị.

+ Đối tượng là cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ ghi rõ họ tên, năm sinh, chức vụ, đơn vị, số điện thoại.

+ Đối tượng tham gia là đoàn viên, thanh niên, học sinh và các đối tượng khác, ghi rõ Họ tên, năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, thông tin liên hệ.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi, những phát hiện mới trong quá trình nghiên cứu viết bài dự thi phải có căn cứ khoa học, thực tiễn, pháp lý. Tranh, ảnh và các tài liệu minh họa cho bài thi phải phù hợp với câu trả lời.

- Bài dự thi không hợp lệ, gồm:

+ Bài có nội dung không đúng quan điểm, đường lối của Đảng.

+ Bài thi không trình bày theo nội dung câu hỏi.

+ Bài thi sao chép của người khác hoặc các bài giống nhau.

+ Bài thi trả lời không đủ 100% số lượng câu hỏi.

(Ngoài ra, quá trình chấm bài xuất hiện các vấn đề không hợp lệ khác, Ban Giám khảo sẽ hội ý, xem xét và quyết định).

5. Thời gian và nơi nhận bài dự thi

a) Thời gian

- Ban tổ chức nhận bài thi: Từ ngày 10/7 đến hết ngày 15/8/2021.

- Chấm, đánh giá, tổng kết và trao giải cuộc thi: Trước ngày 10/9/2021.

- Tổng kết trao giải cuộc thi dự kiến trong buổi gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô của quận.

b) Nơi nhận bài dự thi

Các cơ quan, đơn vị gửi bài dự thi về Ban CHQS quận Tây Hồ:

(Ban Chính trị, Ban CHQS quận Tây Hồ).                       

Số 697 đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Thông tin về cuộc thi và tư liệu phục vụ nghiên cứu viết bài dự thi được đăng tải trên Báo Quốc phòng Thủ đô và Trang thông tin điện tử  www.quocphongthudo.vn. Ngoài ra các cơ quan, đơn vị chủ động theo dõi những thông tin cần thiết, những vấn đề liên quan được đăng tải trên sóng Đài phát thanh và Truyên hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo kinh tế và Đô thị, Báo An ninh Thủ đô để phục vụ cuộc thi.

6. Cơ cấu giải thưởng

          a) Giải tập thể

          - Giải Nhất: Tặng giấy khen, kèm tiền thưởng. Trao cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong tổ chức cuộc thi, có nhiều bài thi nhất và có nhiều cá nhân đạt giải cao.

          - Giải Nhì: Tặng giấy khen, kèm tiền thưởng. Trao cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc thi, có nhiều bài thi có chất lượng và có nhiều cá nhân đạt kết quả cao.

          - Giải Ba: Tặng giấy khen, kèm tiền thưởng. Trao cho các tập thể có thành tích tốt trong tổ chức cuộc thi và có nhiều cá nhân đạt kết quả tốt.

          - Trao giải Khuyến khích kèm theo tiền thưởng cho các tập thể có kết quả tốt trong tổ chức hội thi....

          b) Giải cá nhân (trao cho cá nhân và nhóm tác giả)

          - Giải Nhất: Tặng giấy khen, kèm theo tiền thưởng.

          - Giải Nhì: Tặng giấy khen, kèm theo tiền thưởng.

          - Giải Ba: Tặng giấy khen, kèm theo tiền thưởng.

          - Giải Khuyến khích: Tặng giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng.

* Số lượng khen và tiền thưởng kèm theo do Ban Tổ chức quyết định.

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu. trường thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ LLVT; học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân Quận. Ban CHQS quận trân trọng đề nghị các Ban, Ngành, đoàn thể quan tâm phối hợp tổ chức cuộc thi đạt kết quả tốt nhất.

Mọi thông tin liên hệ Ban CHQS quận Tây Hồ qua Ban Chính trị - SĐT: 0988.687.268 đ/c Nguyễn Ngọc Hùng- Chính trị viên phó; 0379.533.299 đ/c Lê Đình Cường- Trợ lý Tuyên huấn) để thống nhất thực hiện./.

BCH Quân sự quận