Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  An ninh - quốc phòng

150 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 quận Tây Hồ năm 2022
Ngày đăng 04/08/2022 | 19:50  | View count: 190

Sáng ngày 04/8/2022, quận Tây Hồ tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Lê Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận; Đại tá Nguyễn Minh Thành - Giảng viên Học viện Bộ Quốc phòng, các thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh quận cùng 150 học viên là tham gia. 

Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu khai mạc 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Lê Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh: Để công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022 đạt hiệu quả, đề nghị Ban Tổ chức lớp học cần nắm tình hình quân số tham gia lớp học; các đồng chí giáo viên trên cơ sở giáo án đã được chuẩn bị lựa chọn phương pháp truyền thụ kiến thức phù hợp, chú trọng phần vận dụng thực tiễn đối với tình hình cơ quan để giúp người học những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới. Đối với học viên cần phải chấp hành tốt các quy định của ban tổ chức, lớp học; trong quá trình học tập đồng thời là quá trình trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác của từng đồng chí học viên trên cương vị công tác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương ở từng cơ quan đơn vị; tiếp thu bài giảng một cách hiệu quả nhất để viết bài thu hoạch đạt kết quả cao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại cơ quan, đơn vị.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 04/8 đến ngày 09/8, 150 học viên sẽ được học tập, nghiên cứu học tập 09 chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới;Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bảo của Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; Phòng chống vi phạm pháp luật  trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng cho học viên nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở cơ sở trước tình hình mới, cũng như những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống để vận dụng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị , địa phương vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội ở cơ sở  và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kết thúc lớp học, các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc đối tượng 4 theo đúng quy định của Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh./.

Trung tâm VH-TT&TT Tây Hồ