Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  An ninh - quốc phòng

Quận Tây Hồ xây dựng và triển khai thực hiện mô hình "Đội PCCC tình nguyện" trong địa bàn dân cư có ngõ nhỏ, ngõ sâu xe chữa cháy không tiếp cận được
Ngày đăng 12/09/2022 | 22:28  | View count: 30

Ngày 08/9/2022, UBND quận Tây Hồ ban hành Kế hoạch số 302/KH-UBND về "Xây dựng và triển khai thực hiện mô hình Đội PCCC tình nguyện trong địa bàn dân cư có ngõ nhỏ, ngõ sâu xe chữa cháy không tiếp cận được".

Nhằm xây dựng và củng cố lực lượng PCCC tại chỗ ở địa bàn khu dân cư, tổ dân phố theo phương châm 4 tại chỗ: "Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ" đảm bảo xử lý, cứu chữa kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, hạn chế cháy lan, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn. Từng bước giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, xây dựng một môi trường không hỏa hoạn, đáp ứng yêu cầu về công tác PCCC&CNCH trong tình hình mới. Tiếp tục xây dựng, củng cố và nhân rộng mô hình cụm dân cư đảm bảo an toàn về PCCC trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc.

Đối tượng và phạm vi áp dụng:

- Khu dân cư, tổ dân phố có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn quận; khu dân cư, tổ dân phố có ngõ nhỏ, ngõ sâu trên 200m xe chữa cháy không tiếp cận được.

- Thực hiện triển khai mô hình "Đội PCCC tình nguyện" trong khu dân cư, tổ dân phố có ngõ nhỏ, ngõ sâu xe chữa cháy không tiếp cận được đối với các phường trên địa bàn quận Tây Hồ.

Tiêu chí đảm bảo an toàn PCCC:

* Tiêu chí đối với "Đội PCCC tình nguyện":

- Đối với mỗi cá nhân nằm trong đội PCCC tình nguyện cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác PCCC tại gia đình và đối với các khu vực xung quanh trong việc vận động ban hành nội quy PCCC về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an.

- Thường xuyên duy trì, đảm bảo nguồn nước tại cơ sở phục vụ chữa cháy, giải pháp chống cháy lan, phương tiện PCCC đảm bảo số lượng và chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an.

- Việc thành lập "Đội PCCC tình nguyện" phải đảm bảo về số lượng, được huấn luyện nghiệp vụ PCCC, được trang bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị chữa cháy ban đầu để sẵn sàng, kịp thời đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

- Hướng dẫn, phổ biến phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp với tình hình thực tế tại các hộ gia đình. Tổ chức tự thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định.

Tiêu chí đối với hộ gia đình trong khu dân cư, tổ dân phố có ngõ nhỏ, ngõ sâu xe chữa cháy không tiếp cận được:

- Nhà ở hộ gia đình bố trí khu vực bếp đun nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn PCCC; các chất dễ cháy, nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy.

- Hộ gia đình phải có phương án bố trí lối thoát nạn thứ 2 và phải được phổ biến cho mọi thành viên trong gia đình biết, đồng thời tự tổ chức thực tập thoát nạn khi cần thiết (ví dụ: cửa dự phòng tại ban công, chuồng cọp, lồng sắt; tại ban công, lối ra phải bố trí phương tiện thoát nạn khẩn cấp; không bố trí vật dụng cản trở hành lang, cầu thang thoát nạn; tháo dỡ các mái che, mái vẩy...).

- Mỗi hộ dân trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy MFZ4-ABC hoặc MT3 hoặc phải dự kiến bố trí nguồn nước chữa cháy ban đầu phù hợp.

- Tham gia đầy đủ các buổi tuyên truyền, tập huấn về công tác PCCC do cơ quan công an và chính quyền địa phương tổ chức; 100% hộ gia đình ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC.

UBND quận giao Công an quận làm thường trực triển khai thực hiện Kế hoạch và phân công rõ trách nhiệm cho từng phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan của quận và UBND các phường tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung của Kế hoạch. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện mô hình trước ngày 15/12/2022.

Trung tâm VHTT&TT