Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Thông báo về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và danh mục thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn quận Tây Hồ
Ngày đăng 01/11/2016 | 10:24  | View count: 819

Thông báo số 215/TB-UBND ngày 12/8/2016 của UBND quận Tây Hồ về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và danh mục thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn quận Tây Hồ.

Tải Thông báo số 215/TB-UBND