Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

UBND Quận Tây Hồ tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 01/11/2016 | 10:49  | View count: 1090

Sáng ngày 26/7/2016, UBND Quận Tây Hồ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố Hà Nội. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - Phó Chủ tịch UBND Quận và các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Quận uỷ, trưởng các phòng, ban chuyên môn của UBND Quận, Chủ tịch UBND và cán bộ một cửa các phường trên địa bàn quận.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Thị Phương Lan - Phó trưởng phòng Nội vụ Quận trình bày báo cáo đánh giá kết quả công tác công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đồng thời triển khai Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.
 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - Phó Chủ tịch UBND Quận đề nghị các đơn vị tăng cường công tác quán triệt tới đội ngũ cán bộ công chức và tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớn nhân dân trên địa bàn quận về Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội. Giao phòng Nội vụ và phòng Tư pháp Quận nghiên cứu tham mưu UBND Quận ban hành Quyết định thủ tục hành chính cụ thể hoá Quyết định 07/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội; phối hợp tốt với các phòng chuyên môn và UBND các phường trong quá trình triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức trên địa bàn quận; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện và từng bước nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính tại các phường, quận; tích cực thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quận đề ra./.

Ban Tuyên giáo Quận ủy