Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp quận
Ngày đăng 01/11/2016 | 15:22  | View count: 1660

Căn cứ Quyết định số 5117/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND quận Tây Hồ công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp quận, huyện.

Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp quận.
Tải bộ thủ tục CCHC cấp quận tại đây