Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Kế hoạch triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước thuộc quận Tây Hồ.
Ngày đăng 31/07/2017 | 13:47  | View count: 1646

Tải Kế hoạch 162/KH-UBND tại đây

Tải phiếu khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về việc thực hiện TTHC tại đây