Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

QUẬN TÂY HỒ THAM GIA HỘI THI TUYEN TRUYỀN VIÊN, BÁO CÁO VIÊN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017
Ngày đăng 30/10/2017 | 09:46  | View count: 651

QUẬN TÂY HỒ THAM GIA HỘI THI TUYEN TRUYỀN VIÊN, BÁO CÁO VIÊN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017

Sáng ngày 29/10/2017, Quận Tây Hồ đã tham gia Hội thi Tuyên truyền viên, Báo cáo viên về Cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017. Tham gia hội thi có đại diện của 29 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, mỗi đội gồm 03 thí sinh. Đội thi của Quận Tây Hồ gồm 03 thành viên là các cán bộ, công chức đến từ Ban Tuyên giáo Quận ủy, Phòng Nội vụ và Tư pháp quận.

Hội thi là hình thức phong phú để tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cải cách hành chính của Thành phố Hà Nội. Thông qua Hội thi góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền về thực hiện Cải cách hành chính và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở.

Hội thi gồm 03 vòng thi: Vòng 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm; Vòng 2: Bấm chuông nhanh giành quyền trả lời câu hỏi; Vòng 3: Trả lời câu hỏi tình huống. Trải qua 03 vòng thi, Các thành viên của Đội thi tuyên truyền viên, báo cáo viên quận Tây Hồ đã giành giải 03 của cuộc thi.

                                                                                                                                                            Ban Tuyên  Ban Tuyên giáo Quận ủy