Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

UBND QUẬN TÂY HỒ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LẦN THỨ NHẤT NĂM 2018
Ngày đăng 03/06/2018 | 19:01  | View count: 1084

Sáng ngày 01/6/2018, UBND quận Tây Hồ tổ chức Hội Nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về Thủ tục hành chính lần thứ nhất năm 2018 để thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến – Phó chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện UB MTTQ quận; các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên làm công tác giải quyết thủ tục hành chính của 12 phòng, ban chuyên môn thuộc quận; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND phụ trách bộ phận một cửa các phường và đại diện của 30 tổ chức, cá nhân đã và đang thực hiện các thủ tục hành chính tại quận.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chính Nguyễn Đình Khuyến khẳng định công tác cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn quận luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Quân ủy, HĐND, UBND quận, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Quận. Trong thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính đã đạt được nhiều kết quả tốt. UBND quận đã ban hành Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 về việc phê duyệt phương án rút ngắn thời gian giải quyết 86 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và 51 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường thuộc quận. Qua đó tổng thời gian giải quyết TTHC quận và phường được rút ngắn là: 516,5 ngày (tương đương với 4.132 giờ làm việc). Trong 05 tháng đầu năm 2018 UBND quận Tây Hồ đã tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC: 6.100 hồ sơ; trong đó số hồ sơ tiếp nhận mới trực tiếp: 5.230 hồ sơ; Số hồ sơ tiếp nhận mới trực tuyến: 870 hồ sơ; Tổng số hồ sơ đã giải quyết là 6.050 hồ sơ; hồ sơ đang thụ lý giải quyết là: 50 hồ sơ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác giải quyết TTHC vẫn còn những hạn chế, thiếu sót. Đồng chí mong muốn, nhận được nhiều ý kiến tham gia đóng góp, góp ý, đề xuất, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về những khó khăn, vướng mắc trong khi thực hiện thủ tục hành chính tại quận để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

Tại hội nghị đã có 11 lượt ý kiến tham gia đóng góp, góp ý về ý thức, thái độ, trách nhiệm của cán bộ làm công tác giải quyết thủ tục hành chính, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Hầu hết các ý kiến đều ghi nhận sự chuyển biến tích cực và thái độ tận tình, niềm nở, chu đáo của cán bộ một cửa từ quận đến phường. Một số ý kiến thắc mắc về quy trình thủ tục cấp giấy phép đăng ký hộ kinh doanh cá thể, cấp phép xây dựng, cấp biển số nhà, cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật cho người khuyết tật… Các ý kiến góp ý, đóng góp và thắc mắc đã được lãnh đạo các phòng, ban thuộc quận tiếp thu và trả lời trực tiếp tại hội nghị.

 

Ban Tuyên giáo Quận ủy