Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Kiểm tra công tác đảm bảo An toàn thực phẩm trên địa bàn Quận năm 2018
Ngày đăng 28/06/2018 | 10:09  | View count: 1023

Nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 04/01/2018 của UBND Quận Tây Hồ về việc triển khai công tác đảm bảo An toàn thực phẩm quận Tây Hồ năm 2018, UBND quận đã xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng bình, nước đá dùng liền và nước giải khát trên địa bàn quận Tây Hồ.

Với mục đích đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định về vệ sinh ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh ăn uống đóng bình, nước đá dùng liền và nước giải khát trên địa bàn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm; từng bước đưa hoạt động của các cơ sở thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Qua đây cũng đánh giá công tác quản lý nhà nước về ATTP, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý ATTP, góp phần phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm. Theo đó, tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh ăn uống đóng bình, nước đá dùng liền và nước giải khát trên địa bàn chuẩn bị nghiêm túc hồ sơ pháp lý, điều kiện bảo đảm ATTP, quy trình công nghệ sản xuất, kinh doanh nước, nguồn gốc nước sạch dùng cho sản xuất, nguồn gốc, chất lượng bao bì, nhãn mác sản phẩm; thời gian tiến hành kiểm tra từ 20/6 đến 10/7/2018.

Ban Tuyên giáo Quận ủy