Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Phê duyệt phương án tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận Tây Hồ và UBND các phường thuộc quận Tây Hồ
Ngày đăng 19/09/2018 | 08:40  | View count: 2391

Ngày 28/8/2018, UBND quận Tây Hồ đã ban hành Quyết định số 1300/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận Tây Hồ và UBND các phường thuộc quận Tây Hồ. Theo đó 15 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận Tây Hồ và 12 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các phường thuộc quận Tây Hồ được rút ngắn thời gian giải quyết, hiệu lực kể từ ngày 01/9/2018.

         Các thủ tục hành chính (TTHC) được rút ngắn thời gian giải quyết đó là:

          1. Cấp Quận

          - Phòng Văn hóa thông tin : 01 TTHC

          - Phòng Nội vụ: 03 TTHC

          - Phòng GD-ĐT: 11 TTHC

          2. Cấp Phường

          - Lĩnh vực Văn hóa thông tin: 02 TTHC

          - Lĩnh vực LĐTBXH: 02 TTHC

           - Lĩnh vực bồi thường Nhà nước: 02 TTHC

          - Lĩnh vực nông nghiệp: 05 TTHC

          - Lĩnh vực công thương (ATTP): 01TTHC

          Trong quá trình thực hiện các đơn vị, cá nhân sẽ được hướng dẫn trực tiếp tại bộ phận một cửa tiếp dân UBND quận Tây Hồ và các phường thuộc quận.

          Xem nội dung Quyết định số 1300/QĐ-UBND tại đây   

Ban Tuyên giáo Quận ủy