Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp trên địa bàn quận Tây Hồ
Ngày đăng 04/05/2020 | 16:17  | View count: 1567

Quận Tây Hồ đã chỉ đạo thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 đối với 6 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp, dịch vụ công trực truyến mức độ 4 đối với thủ tục hành chính cấp bản sao trích lục hộ tịch, kịp thời xử lý những vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai.

Trong quá trình triển khai để người dân nắm được những thông tin một cách kịp thời, UBND quận đã in 35.000 tờ rơi phát đến từng hộ gia đình và 300 pano treo ở các khu dân cư, nhà sinh hoạt chung của tổ dân phố. Đồng thời chỉ đạo phòng VH&TT biên tập bài phát thanh gửi UBND các phường để tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống loa truyền thanh. Phối hợp với Ban Tuyên giáo quận ủy đăng tải thông tin về công tác Cải cách hành chính, quy trình thực hiện dịch vụ công trực truyến mức độ 3 đối 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp, dịch vụ công trực truyến mức độ 4 đối với thủ tục hành chính cấp bản sao trích lục hộ tịch.

Việc bố trí, sắp xếp đội ngũ công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện dịch vụ công trực tuyến được triển khai nghiêm túc. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị bưu chính trong việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến đạt kết quả tốt.

Từ ngày 27/3/2020, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 861/TB-STP về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tư pháp, theo đó sẽ có 15 thủ tục lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền của cấp huyện (quận), 8 thủ tục lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền của cấp xã (phường), tiếp tục đưa vào thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Tổng số các thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến tính đến 01/4/2020 là:

- Các thủ tục lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền của cấp huyện (quận) hiện đang thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến:

+ Mức độ 4: 01 thủ tục (cấp bản sao trích lục hộ tịch);

+ Mức độ 3: 16 thủ tục gồm: (1) Lĩnh vực hộ tịch: 12 thủ tục (2) Lĩnh vực chứng thực: 4 thủ tục;

Các thủ tục lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền của cấp xã (phường) hiện đang thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến:

+ Mức độ 4: 01 thủ tục (cấp bản sao trích lục hộ tịch);

+ Mức độ 3: 16 thủ tục.

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng, Quận Tây Hồ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân theo tinh thần “vì lợi ích của nhân dân”, cụ thể như sau:

- Tăng cường truyền thông và quảng bá hiệu quả về dịch vụ công trực tuyến của cơ quan để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích mang lại từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng thụ hưởng. Việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến phải được thực hiện đồng bộ theo một chương trình tuyên truyền về cải cách hành chính nói chung.

- Cần đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên mạng xã hội như Facebook, Zalo để tác động trực tiếp đến giới trẻ và từ đó thêm một kênh thông tin để đưa lợi ích của sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến từng hộ gia đình.

- Thay đổi thói quen của công dân trong việc sử dụng dịch vụ công, dần dần từ bỏ phương thức liên hệ kiểu cũ với cơ quan Nhà nước.

- Nâng cao trình độ của đội ngũ công chức Nhà nước trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện tốt các phần mềm qua dịch vụ công trực tuyến.

- Chính quyền cần đầu tư cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin một cách đồng bộ, để đáp ứng được việc triển khai toàn diện các phần mềm ứng dụng trên hệ thống dịch vụ trực tuyến.

Phòng Tư pháp quận