Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Hội nghị phổ biến luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ngày đăng 19/03/2021 | 08:18  | View count: 100

Thực hiện Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của UBND quận năm 2021, sáng ngày 18/3/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Tây Hồ tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ/CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ đến đội ngũ cán bộ chủ chốt quận, Hiệu trưởng các trường phổ thông công lập, cán bộ, công chức các phòng chuyên môn, viên chức một số đơn vị sự nghiệp trên địa bàn quận.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Lê Hoàng – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND quận; đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Phó Trưởng phòng Công tác xây dựng pháp luật Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Bộ Tư pháp là báo cáo viên của hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà đã giới thiệu những nội dung cơ bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn  bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ/CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành một số  điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và được Báo cáo viên giải đáp một số thắc mắc liên quan trong quá trình thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, giúp các cơ quan, đơn vị nắm vững nội dung của Luật để áp dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong tình hình mới.

Trong những năm qua, công tác ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Tây Hồ từng bước đi vào nền nếp, triển khai thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất và bài bản, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, đáp ứng với yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, có tính khả thi và đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn quân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng còn một số tồn tại thiếu sót, cần khắc phục. Thông qua hội nghị các đại biểu đã nắm vững và nhận thức đầy đủ những quy định, yêu cầu mới trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, từ đó triển khai thi hành luật đồng bộ, nghiêm túc tại cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2021 và những năm tiếp theo./.

BTGQU