Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Ngày đăng 06/04/2021 | 18:46  | View count: 51

Bước 1
Từ Trang Chủ, Công dân chọn Đăng ký trực tuyến để bắt đầu.
Bước 2
Công dân chọn loại dịch vụ cần sử dụng rồi ấn nút Thực hiện
Bước 3
Điền thông tin theo mẫu tờ khai trực tuyến. Những trường thông tin có dấu * là bắt buộc nhập.
Bước 4
Sau khi điền đầy đủ thông tin, Công dân nhấn vào nút Tiếp tục để xem lại thông tin đã điền.
Bước 5
Sau khi đã kiểm tra thông tin và chính xác, Công dân nhập Mã Xác Nhận và nhấn vào nút Tiếp tục.
Bước 6

Thông tin đăng ký thành công sẽ đi đến trang hướng dẫn các bước tiếp theo để hoàn tất hồ sơ.

Công dân có thể lưu lại Mã hồ sơ để Tra cứu tình trạng hồ sơ. Xem thêm Cách Tra Cứu Thông Tin Hồ Sơ.

Bước 7

Thông tin đăng ký sẽ được gửi đến hộp thư điện tử mà Công dân đã điền trong biểu mẫu.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, Công dân sẽ được hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.