Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Kiểm tra việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại các Phường trên địa bàn Quận Tây Hồ
Ngày đăng 03/07/2021 | 10:38  | View count: 348

          Chiều ngày 02/7/2021, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đã trực tiếp kiểm tra việc tổ chức thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại UBND các phường trên địa bàn quận. Tham dự buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ quận, đồng chí Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận và đại diện Đảng ủy, UBND các phường.

          Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND quận đã ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại UBND các phường; xác định việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị là nhiệm vụ trọng tâm không chỉ trong năm 2021 mà xuyên suốt cả nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Chủ tịch UBND quận cũng yêu cầu các phường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nguyên tắc tập trung dân chủ. Trên cơ sở Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND Thành phố về ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND phường để thực hiện chính quyền đô thị, căn cứ đặc thù quản lý, đặc điểm cụ thể của địa phương, khẩn trương ban hành Quy chế làm việc của UBND phường đảm bảo thực hiện từ ngày 01/7/2021 theo quy định.

          Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND quận cũng yêu cầu UBND các phường thực hiện nghiêm việc ủy quyền cho công chức Tư pháp – Hộ tịch phường ký chứng thực theo đúng quy định của pháp luật; về phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, quyết định ủy quyền, thông báo giới thiệu chữ ký và mẫu con dấu được thực hiện theo đúng hướng dẫn tại văn bản số 1184/UBND-NC ngày 22/4/2021 của UBND Thành phố về việc thực hiện khoản 3 Điều 7 Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ.

          Một số việc trước mắt cần làm đó là: Thường trực HĐND các phường thuộc quận (nhiệm kỳ 2016-2021) sớm nộp con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu về UBND quận để giao nộp cho Công an Thành phố theo quy định; Đảng ủy, UBND các phường thay thế biển tên tại trụ sở các phường đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế khi triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo quy định tại Nghị quyết số 97/2019/NQ 14 của Quốc hội và và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ (không tổ chức HĐND phường).

                         

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra

 

 

                                                                                                  Thanh Hằng

                                                                              Văn phòng HĐND&UBND quận