Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Năm 2022: Tây Hồ phấn đấu đứng trong 08 quận, huyện, thị xã đứng đầu thành phố về chỉ số cải cách hành chính
Ngày đăng 03/03/2022 | 07:59  | View count: 481

Ngày 02/3, Ban chủ nhiệm Chương trình 06 của Quận ủy "Tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền đô thị giai đoạn 2022 - 2025" họp bàn về kế hoạch hoạt động năm 2022. Đồng chí Lê Thị Thu Hằng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt, khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của năm 2021, Ban chủ nhiệm Chương trình 06 đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022 nhằm tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Chương trình 06 và Kế hoạch số 41 của BCH Đảng bộ quận.

Năm 2022, Ban chủ nhiệm Chương trình 06 sẽ tập trung thực hiện 09 chỉ tiêu cơ bản, chỉ số PAR INDEX phấn đấu xếp trong 08 quận, huyện, thị xã đứng đầu thành phố về công tác cải cách hành chính; Mức độ hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước của quận đạt tối thiểu 86%; 100% kiến nghị kiến nghị, phản ánh của người dân, tổ chức và doanh nghiệp được tiếp nhận, xem xét và kịp thời xử lý theo quy định.

Ban chủ nhiệm Chương trình 06 đề ra các nhiệm vụ theo 4 quý của năm. Các nhiệm vụ trọng tâm được phân công cụ thể cho các đơn vị thành viên nhằm triển khai một cách đồng bộ, khoa học để đạt được mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo trên địa bàn quận.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình đã thảo luận, nhất trí với kế hoạch hoạt động năm 2022. Nhằm đạt được những mục tiêu đề ra của năm, các thành viên đề xuất bổ sung thêm nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng một số đề án, dự án như: sử dụng phầm mềm quản lý xử phạt vi phạm hành chính; nâng cấp trang thiết bị phục vụ tại bộ phận “1 cửa”; nâng cấp Cổng thông tin điện tử từ quận đến phường…

Chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hằng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đánh giá  kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban chủ nhiệm Chương trình 06 đã bám sát chỉ đạo chung. Đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị Ban chủ nhiệm Chương trình 06 rà soát các công việc liên quan đến các lĩnh vực của chương trình để lựa chọn những nội dung trọng tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Đồng thời yêu cầu Văn phòng Quận ủy và Văn phòng HĐND - UBND quận thống nhất mẫu, biểu kế hoạch, báo cáo chung của các Chương trình để xác định chính xác các đầu việc phải hoàn thành.

Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận, Chủ nhiệm Chương trình tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Quận ủy và thống nhất việc xây dựng mẫu, biểu kế hoạch, báo cáo của tất cả các Chương trình; phân công nhiệm vụ trọng tâm của Ban chủ nhiệm phải rõ nội dung, rõ trách nhiệm và có các mốc tiến độ thực hiện cụ thể. Đồng chí Chủ tịch quận giao Phòng Nội vụ phối hợp với phòng Kinh tế quận nghiên cứu, tham mưu đăng ký sáng kiến, đề tài, đề án cấp thành phố năm 2022.  

Trung tâm VH-TT&TT Tây Hồ