Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Hà Nội: UBND thành phố công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021
Ngày đăng 30/04/2022 | 08:55  | View count: 182

Sáng 28-4, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố…

Nhiều tiêu chí chấm điểm

Báo cáo kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đinh Mạnh Hùng, Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 cho biết, Bộ Chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 được thiết kế gồm 8 trục nội dung (Công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; tác động cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố). Trong đó, Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các sở, cơ quan tương đương sở gồm 161 tiêu chí chấm điểm; Chỉ số cải cách hành chính đối với UBND các quận, huyện, thị xã gồm 164 tiêu chí chấm điểm.

Chỉ số cải cách hành chính có tổng điểm tối đa là 100 điểm, được xác định trên cơ sở điểm do Hội đồng thẩm định của thành phố đánh giá, chấm điểm (70 điểm) và điểm đánh giá thông qua điều tra xã hội học (30 điểm).

Trên cơ sở Bộ Chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 27-9-2021 về việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đã công bố Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã. Theo đó, đối với kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, cơ quan tương đương sở, dẫn đầu là Sở Tài chính đạt 89,83%; 4 đơn vị tiếp theo là các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội (89,71%); Nội vụ (88,76%); Tư pháp (87,92%); Giao thông Vận tải (87,78%). Đơn vị có chỉ số thấp nhất là Sở Tài nguyên và Môi trường, đạt 68,11%.

Đối với Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 UBND khối quận, huyện, thị xã, dẫn đầu là quận Cầu Giấy đạt 95,24%. 4 đơn vị tiếp theo là: Hoàn Kiếm (93,19%), Long Biên (93,01%), Đống Đa (92,65%), Tây Hồ (92,4%). Đơn vị có chỉ số thấp nhất khối quận, huyện, thị xã là huyện Thường Tín (87,16%).  

Quận Tây Hồ cùng các đơn vị đón nhận Bằng khen

do Đồng chí Nguyễn Văn Phong - PBT Thành ủy Hà Nội trao thưởng

 

 

Tiêu chí đánh giá năng lực người đứng đầu

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh khẳng định, Chỉ số cải cách hành chính là công cụ đo lường, đánh giá một cách toàn diện, thực chất và khách quan việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính hằng năm ở các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô.

Qua việc xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã cho thấy: Khối huyện đã có nhiều tiến bộ, thể hiện sự cố gắng vượt bậc, chỉ số cải cách hành chính trung bình của khối huyện đạt 90,55% (tăng 0,76% so với năm 2020). Trong khi kết quả của khối sở đạt 81,95% (giảm 2,84% so với năm 2020). Điều đó cho thấy các quận, huyện, thị xã đã rất nỗ lực, quyết tâm trong việc cải thiện chất lượng công tác cải cách hành chính. Bên cạnh đó, có những chỉ số đạt kết quả tiến bộ đều ở cả 2 khối sở và khối huyện như: Chỉ số tác động cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội (tăng 9,72%); Chỉ số cải cách tài chính công (tăng 8,57%); Chỉ số về xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (tăng 12,89%).

Bên cạnh đó, một số đơn vị tiếp tục duy trì ổn định thứ hạng cao trong nhiều năm như Sở Tài chính, Sở Nội vụ, UBND quận Cầu Giấy, UBND quận Long Biên…; và một số đơn vị có sự quyết tâm, bứt phá trong công tác cải cách hành chính, gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc, UBND quận Hà Đông, UBND huyện Quốc Oai, UBND huyện Ba Vì...

“Có thể đánh giá, việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các đơn vị hành chính thành phố được đánh giá khoa học, khách quan và minh bạch. Cùng với sự công tâm của Hội đồng đánh giá, quy trình đánh giá được thực hiện chặt chẽ, các đơn vị được giải trình, bổ sung tài liệu kiểm chứng để bảo đảm kết quả đánh giá trung thực những tồn tại, hạn chế, cũng như nêu rõ những kết quả tích cực, phản ánh chân thực bức tranh cải cách hành chính toàn thành phố”, đồng chí Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh ghi nhận, biểu dương những cố gắng của Hội đồng thẩm định và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng, cùng với các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai có hiệu quả công tác xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu sau hội nghị, các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá sâu, phân tích đầy đủ, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của từng hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra; qua đó xây dựng kế hoạch chi tiết, có lộ trình, giải pháp cụ thể để khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh yêu cầu, thời gian tới, các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; coi công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Hằng năm, lấy kết quả Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực người đứng đầu; đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và gắn với công tác thi đua, khen thưởng.

Cùng đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Các sở, ngành cần chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố các giải pháp cụ thể để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực cải cách hành chính. Các cơ quan, đơn vị căn cứ kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 để xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế với giải pháp căn cơ, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng triển khai công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị mình. Trong đó, chủ động triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng xu hướng phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số trong giai đoạn sắp tới.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trách nhiệm thực thi công vụ, gây nhũng nhiễu, khó khăn, phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân…

Dịp này, 24 tập thể (trong đó có Quận Tây Hồ) được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Trung tâm VH-TT&TT