Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Quận Tây Hồ: Nâng cao chất lượng CCHC phục vụ lợi ích của người dân
Ngày đăng 20/07/2022 | 08:05  | View count: 358

Sáng ngày 19/7/2022, UBND quận Tây Hồ đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện 06 tháng cuối năm 2022. Chủ trì hội nghị đồng chí Bùi Thị Lan Phương – Phó Chủ tịch UBND quận.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh Tùng – trưởng phòng Nội vụ cho biết: UBND quận Tây Hồ đã ban hành các kế hoạch về kiểm tra công vụ; thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022; thông tin, tuyên truyền CCHC nhà nước của quận năm 2022... Bên cạnh hình thức tuyên truyền cổ động trực quan truyền thống, quận Tây Hồ tiếp tục triển khai trên 02 kênh thông tin: Cổng thông tin điện tử của quận và trang Zalo “UBND quận Tây Hồ” với mục đích thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong các thủ tục hành chính và tra cứu thông tin...100% các cơ quan, đơn vị, UBND các phường đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị.

Cũng tại hội nghị, có 9 ý kiến phát biểu của các đồng chí là lãnh đạo các phòng, ngành, các phường: Phòng Tài chính, Kinh tế, Tư pháp, VHTT, phường Quảng An, Yên Phụ, Tứ Liên, Xuân La, Thụy Khuê. Các ý kiến đều cho rằng: có nhiều khó khăn trong thực hiện triển khai CCHC khi cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị phục vụ CCHC không được đầu tư đồng bộ, hay hỏng hóc, việc sử dụng phần mềm công nghệ thông tin, phần mềm đánh giá hay bị lỗi và còn nhiều bất cập; một bộ phận công chức, viên chức chưa thành thạo việc sử dụng phần mềm đánh giá nên dẫn tới kết quả đánh giá chậm muộn... Mặc dù vậy, các đơn vị vẫn tiếp tục nỗ lực triển khai CCHC và vận hành máy móc, phần mềm nhằm khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn quận. Thời gian qua, UBND phường Thụy Khuê đã có sáng kiến khi thực hiện CCHC: “Ngày không giấy hẹn” để giải quyết kịp thời các thủ tục cho người dân.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Với sự quyết tâm của các đơn vị về công tác CCHC năm 2022 trên địa bàn quận, kết quả thực hiện CCHC 06 tháng đầu năm được báo cáo tại hội nghị bên cạnh những tồn tại, đã đạt được một số ưu điểm sau:

 - Về công tác cải cách thể chế: Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Về công tác cải cách thủ tục hành chính: 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn; không có phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận. Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên toàn quận đạt tương đối cao: 50,02%.

- Về công tác cải cách tổ chức bộ máy: Thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian, đúng quy định.

- Về công tác cải cách chế độ công vụ: Triển khai đúng quy định kế hoạch tuyển dụng viên chức và đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC. Triển khai thí điểm thi tuyển chức danh Giám đốc TTGDNN – GDTX quận, tạo ra bước đột phá trong công tác cán bộ trên địa bàn quận. Triển khai kế hoạch biệt phái 19 giáo viên tiểu học công lập đảm bảo đúng quy định. 100% CBCCVC, người lao động thực hiện đánh giá, xếp loại hằng tháng trên phần mềm theo chỉ đạo của Thành ủy; 100% CBCCVC được đánh giá từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên; CBCCVC nghiêm túc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và 02 bộ Quy tắc ứng xử của thành phố.

- Công tác cải cách hành chính công tiếp tục được quận quan tâm, chỉ đạo thực hiện, trong đó tập trung chỉ đạo việc rà soát, xây dựng phương án tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022 – 2025 theo đúng quy định tại nghị định 60/2021/NĐ – CP của Chính phủ.

- Việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được quận quan tâm, chỉ đạo thực hiện. UBND quận đã ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2022. Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành nội bộ, phục vụ người dân, doanh nghiệp cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra, đảm bảo an toàn an ninh mạng.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Lan Phương – Phó Chủ tịch UBND quận – ghi nhận sự nỗ lực của các phòng, ban, ngành, UBND các phường nhấn mạnh: Quận Tây Hồ đang đứng thứ 5/30 quận huyện về CCHC, tuy nhiên chúng ta không được “ngủ quên trên chiến thắng”, cần có sự thống nhất, phối hợp nhịp nhàng trong triển khai nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị Phòng Nội vụ nghiên cứu tham mưu đề án xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ từ quận tới phường để giảm thiểu vất vả cho cán bộ, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục và mang đến lợi ích cho người dân.

 Từ những kết quả đó, hội nghị đề ra nhiệm vụ trọng tâm của công tác CCHC 06 tháng cuối năm 2022 như sau:

1. Công tác chỉ đạo điều hành: Xây dựng và triển khai kế hoạch đánh giá, chấm điểm xác định kết quả chỉ số CCHC trong nội bộ cơ quan, đơn vị và UBND các phường (quý III). Tiếp tục triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc quận (hoàn thành vào cuối tháng 11/2022). Triển khai các giải pháp nhằm cải thiện, duy trì chỉ số SIPAS. Đẩy mạnh công tác kiểm tra công vụ đột xuất, kiểm tra CCHC.

2. Về cải cách thể chế: Tiếp tục thực hiện rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận.

3. Về cải cách thủ tục hành chính: Hoàn thành các nhiệm vụ sau trước ngày 15/8/2022:

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường khắc phục ngay các vấn đề còn tồn tại trong công tác rà soát, niêm yết thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa quận và các phường, đặc biệt là công tác rà soát thủ tục hành chính cấp phường.

- Kiểm tra, rà soát, đảm bảo hồ sơ, sổ sách ghi chép tiếp nhận thủ tục hành chính đầy đủ nội dung, đúng quy định.

- Tổ chức đối thoại với công dân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính theo kế hoạch của UBND quận.

- Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các phường hoàn thành việc xây dựng và triển khai quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính). Bên cạnh đó, thường xuyên đảm bảo 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng quy trình, đúng thời gian quy định cả trên thực tế và trên phần mềm. Triển khai việc thực hiện ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực đất đai và thực hiện các quy định, quy trình trong lĩnh vực đầu tư sau khi có chỉ đạo của thành phố.

4. Về cải cách tổ chức bộ máy: Tiếp tục hoàn thiện vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền, đảm bảo kịp thời và hiệu quả. Triển khai hiệu quả việc thực hiện quy định phân cấp quản lý nhà nước tại Quyết định số 14/2021/QĐ – UBND ngày 16/9/2021 của UBND thành phố.

5. Về cải cách chế độ công vụ: Đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC quận năm 2022; thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch công tác tháng, lịch công tác tuần và đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với CBCCVC, người lao động trên phần mềm đảm bảo đúng quy định; tiếp tục thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, 02 bộ Quy tắc ứng xử của thành phố; tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế; thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 59/2019/NĐ – CP của Chính phủ.

6. Về cải cách hành chính công: Tiếp tục thực hiện việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ theo hướng tự chủ từng bước. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách. Thực hiện đúng, đủ các quy định việc công khai, minh bạch về tài chính, quyết toán và dự toán ngân sách. UBND các phường thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34.

7. Về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số: Sửa chữa, khắc phục, bổ sung các trang thiết bị làm việc cho CBCCVC, trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa các phường. Triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2022 của UBND quận. Triển khai sử dụng các hệ thống phần mềm trong quản lý, giải quyết công việc và số hóa, tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính sau khi có chỉ đạo của thành phố. Đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch ISO 9001: 2015 năm 2022 của quận.

8. UBND các phường nghiên cứu, đăng ký triển khai áp dụng 01 sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC báo cáo UBND quận trước ngày 01/9/2022.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND quận đề nghị Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT&TT đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung đa dạnh hóa hình thức thông tin sao cho đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhìn, dễ thực hiện... thông qua tuyên truyền trực quan, cổng thông tin điện tử, trang zalo của quận; Nâng cao ý thức của cán bộ công chức, viên chức, người lao động tiếp cận thông tin trên trang zalo của quận và tuyên truyền để người thân, bạn bè cùng biết, sử dụng.

Trung tâm VHTT&TT