Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Phường Nhật Tân triển khai mô hình “Ngày kiểu mẫu về cải cách thủ tục hành chính - trả kết quả ngay khi tiếp nhận hồ sơ”
Ngày đăng 22/11/2022 | 09:57  | View count: 120

Để quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không còn là rào cản, làm chậm tiến độ hoạt động của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính các cấp và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, UBND phường Nhật Tân đã triển khai thực hiện mô hình “Ngày kiểu mẫu về cải cách thủ tục hành chính - trả kết quả ngay khi tiếp nhận hồ sơ”. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 02/11/2022.

Mô hình “Ngày kiểu mẫu về cải cách thủ tục hành chính - trả kết quả ngay khi tiếp nhận hồ sơ” của phường Nhật Tân được thực hiện vào sáng thứ 4 hàng tuần nhằm giải quyết thủ tục hành chính nhanh, gọn, chính xác và đúng quy định và đáp ứng được sự hài lòng của công dân khi đến giao dịch.

 

Quang cảnh làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của  phường Nhật Tân

Các danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết ngay tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại phường gồm: Đăng ký kết hôn (đối với trường hợp không cần xác minh); Khai tử (đối với trường hợp không cần xác minh); Cấp bản sao trích lục hộ tịch; Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản; Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

Vào sáng thứ Tư hàng tuần, các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký hồ sơ trực tuyến trên cổng Dịch vụ công thành phố Hà Nội hoặc đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND phường, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy đị nh (đối với các thủ tục không cần xác minh hồ sơ) công chức một cửa sẽ tiếp nhận và chuyển hồ sơ sang công chức chuyên môn xử lý sau đó trình lãnh đạo ký, đóng dấu và trả kết quả ngay cho công dân mà không phải chờ đợi.

Thứ 6 hàng tuần, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ thực hiện liên thông nội bộ.

Để phục vụ nhân dân hiệu quả nhất, UBND phường đã phân công một đồng chí lãnh đạo trực tiếp đôn đốc chỉ đạo công chức chuyên môn thực hiện nhiệm vụ. Bà Nguyễn Thục Lương- PCT UBND phường Nhật Tân cho biết: Công dân đến thực hiện làm việc được cán bộ, công chức chuyên môn, đoàn thanh niên phường hướng dẫn chi tiết. Công chức một cửa phối hợp với công chức tư pháp-hộ tịch, công chức văn phòng để đóng dấu (trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường) hoàn thiện và trả kết quả ngay nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định. Sau khi hoàn thành, người dân nhận phiếu đánh giá khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của phường.

Qua 3 tuần thực hiện, phường đã tiếp nhận, giải quyết và trả ngay kết quả 14/14 hồ sơ.

Đoàn viên phường hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính

Từ kết quả đạt được bước đầu, mô hình “Ngày kiểu mẫu về cải cách thủ tục hành chính - trả kết quả ngay khi tiếp nhận hồ sơ” đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công; phát huy tối đa hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, mang lại sự hài lòng cho người dân, hạn chế phiền hà. Qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với nhân dân.

Đồng thời từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất đạo đức, giao tiếp ứng xử và năng lực, trình độ mang tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. Mô hình đã đạt được kết quả  bước đầu và tạo được niềm tin của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ./.

Trung tâm VH-TT&TT Tây Hồ