Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  CHUYÊN MỤC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Quận Tây Hồ từ 12h ngày 16/9/2021

Ngày đăng 16/09/2021 | 09:58 AM  | View count: 11
Ngày 15/9, UBND Quận đã ban hành văn bản số 1728/UBND-VP về một số biện pháp văn bản số 1728/UBND-VP về một số biện pháp phòng, chống dịch...

Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 15/09/2021 | 06:38 PM  | View count: 8
Ngày 15/9, UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 3084/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa...