Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

1. Phường Yên Phụ

Tên danh bạ:Phường Yên Phụ
Chi tiết:

Phường Yên Phụ: Số 15 phố An Dương

 

 Bí thư Đảng ủy

Trần Gia Hùng

ĐT: 62.800.536

  Phó Bí thư Đảng ủy -  Chủ tịch UBNDHoàng Xuân Sáng  ĐT: 38.290.689
 

 Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND

 Đặng Quốc Hưng

ĐT: 62.800.511

 

 Phó chủ tịch UBND

Nguyễn Thị Thanh Hà

ĐT: 37.170.134

 

 Phó chủ tịch UBND

 Phạm Thành Trung

ĐT: 37.170.133

 

 Văn phòng UBND

 Vũ Thị Minh

ĐT: 37.171.097

 

 Trưởng Công An

 Lê Mạnh Thanh Việt

ĐT: 22.130.158

 

 Email

  pyp_tayho@hanoi.gov.vn