Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

2. Phường Thụy Khuê

Tên danh bạ:Phường Thụy Khuê
Chi tiết:
 


Phường Thụy Khuê:  Số  236 phố Thuỵ Khuê

 

Bí thư
Phó Bí thư Đảng ủy

Lê Quốc Thịnh
Nguyễn Tiến Cảnh

ĐT: 38.470.703
ĐT: 38.472.701

 

Chủ tịch HĐND

Dương Kim Dung

ĐT: 38.471.822

 

Chủ tịch UBND

Nguyễn Quang Ngọc

ĐT: 66.595.236

 

Phó chủ tịch UBND

Huỳnh Thị Hải Yến

ĐT: 38.430.427

 

Văn phòng UBND

 

ĐT: 35.456.092

 

Trưởng Công An          

Vũ Văn Thi

ĐT: 38.455.737

 

Email

Thuykhue@tayho.gov.vn