Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

3. Phường Bưởi

Tên danh bạ:Phường Bưởi
Chi tiết:

Phường Bưởi:  Số  10A phố Võng Thị

 

Bí thư 

Phạm Xuân Đức

ĐT: 38.590.586

 

Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND

Phan Thị Thúy Nga

ĐT: 37.539.229

 

Chủ tịch UBND

Hoàng Thanh Hải

ĐT: 38.360.393

 

Phó chủ tịch UBND

Hoa Xuân Thuận

ĐT: 22.140.431

 

Phó chủ tịch UBND

Trần Thị Kim Phượng

ĐT: 37.539.575

 

Văn phòng UBND

Nguyễn Hồ Trọng

ĐT: 37.534.652

 

Trưởng Công an

Nguyễn Hồng Cương

ĐT: 38.326.749

 

Email

pbuoi_tayho@hanoi.gov.vn