Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

13. Phòng Thanh tra Xây dựng: Số 704 Đường Lạc Long Quân

Tên danh bạ:Phòng Thanh tra Xây dựng: Số 704 Đường Lạc Long Quân
Chi tiết:

 

Chánh Thanh traNguyễn Văn Đông ĐT: 37.191.830
Phó Chánh Thanh traNguyễn Lê ViệtĐT: 37.197.586
Phó Chánh Thanh traCông Minh TuấnĐT: 37.586.423
Văn phòng ĐT: 37.197.520
 Email: Thanhtraxd@tayho.gov.vn