Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

15. Kho bạc Quận: Ngã ba Nhật Tân - Đường Lạc Long Quân

Tên danh bạ:Kho bạc Quận: Ngã ba Nhật Tân - Đường Lạc Long Quân
Chi tiết:

 

 

Giám đốcNguyễn Thị Thu HàĐT: 37.560103
Phó Giám đốcNgô Thế XuyếnĐT: 37.560058
Phó Giám đốcNguyễn Thanh MinhĐT: 37.560058
Kế toán ĐT: 37.560104
Kế toán tổng hợp ĐT: 37.532846
Văn phòng ĐT: 37.581466
 Email: Khobac@tayho.gov.vn