Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

4. Phường Quảng An

 
Tên danh bạ:Phường Quảng An
Chi tiết:

Phường Quảng An: Số 8 ngõ 31 Đường Xuân Diệu

 

Bí thư Đảng ủy

Trương Tú Uyên

ĐT: 37.184.043

 

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Nguyễn Thị Thanh Mai

ĐT: 37.181.503

 

Chủ tịch UBND

Lê Hoài Nam

ĐT: 37.195.767

 Phó chủ tịch UBNDĐặng Văn HồiĐT: 32.420.681
 

Phó chủ tịch UBND

Nguyễn Mạnh Trường

ĐT: 37.195.768

 

Văn phòng UBND

Bích Thu Nga

ĐT: 37.181.277

 

Trưởng Công an

Nguyễn Đắc Tiến

ĐT: 37.184.128

 

Email

pqa_tayho@hanoi.gov.vn