Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

16. Trung tâm phát triển quỹ đất quận Tây Hồ

Tên danh bạ:Trung tâm phát triển quỹ đất quận Tây Hồ
Chi tiết:

 

 
Giám đốcTrần Mạnh CườngĐT: 37.589916

Phó Giám đốc

Nguyễn Văn DuẩnĐT: 37.586915
Phó Giám đốc ĐT: 37.586914
Văn phòng       304-319
 Email: TTPTQĐ@tayho.gov.vn