Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

5. Phường Tứ Liên

Tên danh bạ:Phường Tứ Liên
Chi tiết:

Phường Tứ Liên: Số 30 ngõ 124 Đường Âu Cơ

 

Bí thư Đảng ủy

Trịnh Chí Thanh

ĐT: 37.181.536

 

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Tăng Tuấn Cường

ĐT: 37.181.614

 

Chủ tịch UBND

Nguyễn Việt Cường

ĐT: 37.182.243

 

Phó chủ tịch UBND

Nguyễn Văn Quảng

ĐT: 37.196.915

 

Phó chủ tịch UBND

Trần Văn Bách

ĐT: 37.194.075

 

Văn phòng UBND

Bùi Hồng Điệp

ĐT: 38.238.463

 

Trưởng Công an

 

ĐT: 37.194.362

 

Email

ptl_tayho@hanoi.gov.vn