Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

6. Phường Nhật Tân

Tên danh bạ:Phường Nhật Tân
Chi tiết:

Phường Nhật Tân: Số 362 Đường Âu Cơ

 

Bí thư 

Nguyễn Văn Tài

ĐT: 37.194.570

 

Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND

Nguyễn Văn Thành

ĐT: 37.184.518

 

Chủ tịch UBND

Phạm Thế Vinh

ĐT: 37.181.405

 

Phó chủ tịch UBND 
Phó chủ tịch UBND

Nguyễn Xuân Trường
Đặng Hữu Tiến

ĐT: 37.194.547
ĐT: 37.182.362

 

Văn phòng UBND

Nguyễn T. Đức Hiền

ĐT: 37.184.518

 

Trưởng Công an

Nguyễn Việt Hùng

ĐT: 37.184.195

 

Email

pnt_tayho@hanoi.gov.vn