Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

7. Phường Phú Thượng

Tên danh bạ:Phường Phú Thượng
Chi tiết:

Phường Phú Thượng:  Số  148 phố Phú Gia, Đường An Dương Vương

 

Bí thư - Chủ tịch HĐND

Nguyễn Mạnh Hải

ĐT: 38.387.327

 

Phó Bí thư,Chủ tịch UBND

Bùi Tuấn Dương

ĐT: 38.384.792

 Phó chủ tịch UBNDKiều Văn Tâm 37.576.605
 

Phó chủ tịch UBND

Nguyễn Thùy Linh

ĐT: 22.928.407

 

Văn phòng UBND

Nguyễn Xuân Nguyên

ĐT: 38.368.407

 

Trưởng Công an

Nguyển Đình Đức

ĐT: 38.364.832

 

Email

ppt_tayho@hanoi.gov.vn