Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

8. Phường Xuân La

Tên danh bạ:Phường Xuân La
Chi tiết:
 


Phường Xuân La:  Số  32 Đường  Xuân La

 

Bí thư Đảng ủy

Phùng Thị Mỹ Ngà

ĐT: 37.530.976

 Chủ tịch HĐND

Phương Văn Sơn

 ĐT: 37.537.009
 

Phó chủ tịch HĐND

Trịnh Minh Hiếu

 

 

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND

Võ Thanh Tùng

ĐT: 37.589.821

 

Phó chủ tịch UBND

Lê Tiến

ĐT: 37.589.821

 

Phó chủ tịch UBND

Nguyễn Văn Dũng

ĐT: 37.530.975

 

Văn phòng UBND

Trần Thị Đoàn

ĐT: 38.361.226

 

Trưởng Công An

 

ĐT: 37.531.926

 

Email

pxl_tayho@hanoi.gov.vn