Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

1. Văn phòng HĐND&UBND Quận

Tên danh bạ:Văn phòng HĐND&UBND Quận
Chi tiết:

Văn phòng HĐND&UBND Quận

Chánh Văn phòng       Nguyễn Thị Ánh Ngọc                ĐT: 37.535.075
Phó Văn phòng           Lê Quang Hòa                          ĐT: 37.533.407
Phó Văn phòng           Phạm Quang Thắng                  ĐT: 04.6688.1615
Email                              vanthu_tayho@hanoi.gov.vn