Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

7. Phòng Quản lý đô Thị

Tên danh bạ:Phòng Quản lý đô Thị
Chi tiết:

Phòng Quản lý đô Thị 
Trưởng phòng              Lê Hoài Nam                             228             
Phó phòng                                                                         241
Phó phòng                    Phạm Minh Quân                     241
Phòng XDĐT                 Chuyên Viên                           277-232
Email                               Quanlydothi@tayho.gov.vn