Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

10. Thanh tra quận

Tên danh bạ:Thanh tra quận
Chi tiết:

Thanh tra quận
Chánh Thanh tra           Phan Tuấn Ngọc                       238 
Phó Chánh thanh tra    Phạm Thế Vinh                         237 
Phó Chánh thanh tra    Nguyễn Thanh Huấn               303
Phòng thanh tra             Thanh tra viên                           303
Email                               Thanhtra@tayho.gov.vn