Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

12. Phòng GD-ĐT

Tên danh bạ:Phòng GD-ĐT
Chi tiết:

Phòng GD-ĐT 
Trưởng Phòng                 Lê Hồng Vũ                      ĐT: 37.581.043
Phó phòng                       Trần Thị Hương               ĐT: 37.581.040
Phó phòng                                                                   ĐT: 37.581.040
Chủ tịch công đoàn       Chu Phan Hải Hà             ĐT: 37.581040
Văn phòng                       Chuyên viên                      ĐT: 37.581.042

Email                                 Giaoducdaotao@tayho.gov.vn