Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

17. Ngân hàng CSXH quận Tây Hồ - 137 Phố Yên Phụ

Giám đốc

Nguyễn Tiến Hưng

ĐT: 0918.764.047

Phó Giám đốc

Nguyễn PhạmTrường Sơn

ĐT: 0983.305.138

Tổ trưởng tổ Kế toán- Ngân quỹ

Lưu Phương Lan

ĐT: 0912.462.323

Tổ trưởng tổ tín dụng

 

Số Fax: 024.37591267

Đặng Ngọc Tú

 

 Email:

ĐT:936.030.636

 

vbsptayho@gmail.com