Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

Hà Nội: Triển khai thực hiện ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”
Ngày đăng 04/05/2022 | 22:20  | View count: 444

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng ngày 29-4 đã ký ban hành Văn bản số 1306/UBND-KGVX về việc thực hiện ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”.

UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo việc triển khai thực hiện ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” đối với các cơ sở thực hiện tiêm chủng vắc xin Covid-19 do Sở Y tế quản lý theo nội dung tại Công văn số 1908/BYT-CNTT.

UBND thành phố giao người đứng đầu các cơ sở tiêm chủng tiêm vắc xin phòng Covid-19 thực hiện ký số xác nhận tiêm chủng cho người dân và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ký số xác nhận tiêm chủng vắc xin Covid-19 của đơn vị theo nội dung tại Công văn số 1908/BYT-CNTT. Đồng thời, giao Công an thành phố chủ trì, chỉ đạo Công an các cấp phối hợp với ngành y tế tổ chức xác nhận thông tin dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”; chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin cá nhân của người dân theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan bảo đảm cơ sở hạ tầng và cấp chữ ký số để thực hiện cấp “Hộ chiếu vắc xin” trên địa bàn thành phố; phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin cá nhân của người dân theo quy định.

UBND thành phố cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và lực lượng liên quan chịu trách nhiệm rà soát danh sách các đối tượng tiêm chủng thuộc phạm vi quản lý, phối hợp với các cơ sở tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn để thực hiện đối chiếu, bổ sung thông tin tiêm chủng và ký xác nhận theo nội dung tại Công văn số 1908/BYT-CNTT của Bộ Y tế.

Trung tâm VHTT&TT