Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  CÔNG TÁC ĐẢng - đoàn thể

Quận Tây Hồ sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI)
Ngày đăng 09/09/2021 | 15:02  | View count: 48

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 19/11/2014 của Thành ủy Hà Nội, ngày 21/01/2015 Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã ban hành Kế hoạch số 126-KH/QUTH về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” và tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nội dung của Nghị quyết tới 3.210 cán bộ chủ chốt, các tổ chức cơ sở đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội Quận và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo số liệu thống kê, Tây Hồ hiện có 5.139 doanh nghiệp (trong đó: công ty TNHH: 2.948, công ty CP: 2.144, doanh nghiệp tư nhân: 21, công ty Hợp danh: 12, Hợp tác xã: 14), 6.851 hộ kinh doanh cá thể; có 33 doanh nghiệp có tổ chức đảng với 350 đảng viên.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội, giữ vững an ninh đã có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ quận đến phường đã quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân tiếp cận tốt với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; công khai, minh bạch về cơ chế chính sách, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Quận, phường, đảm bảo quyền lợi hợp pháp và cạnh tranh bình đẳng cho các doanh nghiệp…; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí hành chính để hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực đăng ký đất đai, đăng ký thành lập doanh nghiệp… nhanh gọn, kịp thời, đúng quy định, qua đó, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận.

Hàng năm, nhân dịp kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10), Quận đã tổ chức gặp gỡ, đối thoại với khoảng trên 150 doanh nghiệp trên địa bàn để thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Quận; các văn bản chính sách pháp luật mới liên quan đến doanh nhân, doanh nghiệp; đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, cải thiện môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp. Trong 10 năm qua, UBND Quận đã tổ chức 10 cuộc gặp gỡ, đối thoại; biểu dương, khen thưởng 195 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu có thành tích nổi bật nhằm tôn vinh sự cống hiến của các doanh nhân, doanh nghiệp vào những đóng góp chung trong sự nghiệp phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn Quận.

Để kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND Quận Tây Hồ đã kịp thời chỉ đạo Chi cục thuế Quận tập trung tháo gỡ các nút thắt về thủ tục hành chính để cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy các doanh nghiệp khắc phục khó khăn tiếp tục khởi nghiệp: gia hạn miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân chịu thiệt hại bởi dịch, giảm lãi suất cho vay… Trong thời gian qua, Quận đã tổ chức hỗ trợ cho 991 doanh nghiệp, 164 hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền là 99 tỷ đồng. Nhằm cùng góp sức chung tay trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trên địa bàn cũng đã tích cực, chủ động tham gia ủng hộ Quỹ vắc xin và Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền trên 13 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp trên địa bàn đã chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quan tâm đến lợi ích của người lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đã có đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách, tham gia giải quyết việc làm và tạo thu nhập cho hàng nghìn người lao động trên địa bàn, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu hàng năm đề ra ( năm 2020, doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch tăng 198% so với năm 2011; tổng thu ngân sách năm 2020 là 4.426 tỷ đồng, tăng 181,6% so với năm 2011).

Công tác phát triển đảng, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp được quan tâm phát triển, từng bước hoạt động có hiệu quả. Trong 10 năm qua, các doanh nghiệp đã kết nạp được 32 đảng viên mới, các đảng viên đều được tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và các Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết của Đảng do Quận ủy tổ chức.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền từ Quận đến cơ sở cần chủ động trong việc thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức vận động, nâng cao chất lượng hoạt động để chủ doanh nghiệp và người lao động thấy rõ được lợi ích thiết thực của việc tham gia các tổ chức đảng, đoàn thể; tăng cường công tác quản lý nhà nước; công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, đăng ký kinh doanh; công tác đối thoại với các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân để nắm bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận. Đặc biệt, trong thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, cần quan tâm hỗ trợ tối đa các chính sách và tuyên truyền, động viên các chủ doanh nghiệp cố gắng khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trên địa bàn, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Quận./.

Ban dân vận quận ủy