Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  CÔNG TÁC ĐẢng - đoàn thể

Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn
Ngày đăng 06/10/2021 | 16:16  | View count: 101

Ngày 05/10/2021, Ban Thường vụ Quận ủy đã tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận.

Quận uỷ Tây Hồ đã ban hành Quyết định số 355-QĐ/QU ngày 23/8/2021 thành lập Đoàn giám sát nhằm đánh giá ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và dấu hiệu vi phạm (nếu có) đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Theo đó, thành lập 03 đoàn giám sát do 03 đồng chí Thường trực Quận uỷ làm trưởng đoàn. Đoàn giám sát số 1 do đồng chí Lê Thị Thu Hằng – TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận là Trưởng đoàn trực tiếp giám sát đối với Đảng ủy phường Phú Thượng, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị. Đoàn giám sát số 2 do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ làm trưởng đoàn trực tiếp giám sát Đảng uỷ phường Nhật Tân, Quảng An. Đoàn giám sát số 3 do đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận làm trưởng đoàn, trực tiếp giám sát Đảng uỷ phường Yên Phụ, Chi bộ phòng tài nguyên và môi trường quận.

Nội dung giám sát đối với Đảng ủy các phường gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quản lý đất đai đặc biệt quan tâm tới công tác xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với tổ chức và cá nhân, hộ gia đình. Đồng thời giám sát đối với công tác quản lý trật tự xây dựng; kết quả xử lý vi phạm, khắc phục tồn tại theo Thông báo giám sát của UBKT Thành ủy, BTV Quận ủy, HĐND quận; các Thông báo kết luận của BTV Quận ủy; Kết luận kiểm tra của BTV Quận ủy; Kết luận thanh tra Thành phố, Quận… Thời gian từ 01/01/2020 đến 30/6/2021.

Đối với Chi bộ phòng Tài nguyên và môi trường quận, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tham mưu, đề xuất UBND quận thực hiện quản lý đất đai trên địa bàn. Đối với Chi bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị là công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tham mưu UBND quận thực hiện việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Đối với cá nhân, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao liên quan đến nội dung giám sát. Thời gian từ 01/01/2020 đến 30/6/2021.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Quận ủy, UBND quận Tây Hồ đã tổ chức thu hồi đất dự án đầu tư với tổng diện tích 21,90ha; chuyển mục đích sử dụng đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân với diện tích 2.784m2 với số tiền nộp ngân sách nhà nước 38,55 tỷ đồng; Cấp 126 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác khắn liền với đất. Đối với đất nông nghiệp, đất công ích, năm 2019, UBND các phường đã hoàn thành lập hồ sơ quản lý đối với 389 điểm đất và lưu giữ hồ sơ theo quy định. Đối với các trường hợp vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất được khắc phục, xử lý theo Kết luận của Thanh tra là 1.322 trường hợp với diện tích 12,0238ha; khắc phục xử lý vi phạm theo kết quả tự rà soát ngoài Kết luận Thanh tra là: 392 trường hợp với diện tích 2,336ha. Đồng chí Đỗ Huy Tưởng – Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn giám sát số 3.

Báo cáo với đoàn giám sát số 1, Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Nguyễn Công Quảng cho biết: Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường đã có những chuyển biến tích cực. Đảng ủy phường luôn xác định công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt; thường xuyên chỉ đạo UBND phường ban hành các Kế hoạch thực hiện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; giao nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn phường thường xuyên kiểm tra, phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời các vi phạm, xử lý triệt để vi phạm trên đất nông nghiệp, đất công. Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, UBND phường đã xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra xử lý dỡ bỏ tại chỗ đối với 69 công trình vi phạm lều lán, nhà tạm, đặt container, tường rào trái phép trên đất nông nghiệp, đất công.

Tại buổi tiếp đoàn giám sát số 3, đồng chí Đặng Quốc Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy phường Yên Phụ khẳng định: “Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Yên Phụ được kiểm soát ngày càng chặt chẽ, từng bước giải tỏa, thu hồi và quản lý đối với các điểm đất công, đất chưa sử dụng. Phường đã cơ bản hoàn thành công tác kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các điểm đất do UBND phường quản lý và các điểm đất Tín ngưỡng. Phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các công trình xây dựng không phép, sai phép, trái phép; duy trì tỷ lệ công trình xây dựng có phép khu vực trong đê là 100% và quản lý tốt khu vực ngoài đê, kiểm soát các công trình xây dựng trên địa bàn đảm bảo cảnh quan không gian kiến trúc phù hợp với Hồ Tây, tạo tiền đề cho đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như đầu tư phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn phường”.

Công tác giám sát được tiến hành bảo đảm đúng quy trình, quy định của Đảng; phát huy dân chủ, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức Đảng trong quá trình giám sát. Nhằm đạt hiệu quả trong công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng đô thị, các đoàn giám sát đã đề nghị UBND các Phường xử lý nghiêm đối với các trường hợp sai phạm, vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về quản lý đất đai và trật tự xây dựng đô thị; phối hợp thực hiện tốt công tác hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, chỉnh trang đô thị hướng tới xây dựng các phường trên địa bàn Quận trở thành phường Văn minh đô thị./.

BTGQU