Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  CÔNG TÁC ĐẢng - đoàn thể

Tập huấn công tác Hội người cao tuổi năm 2022
Ngày đăng 13/05/2022 | 09:12  | View count: 83

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-NCT ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Ban đại diện hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội về việc tổ chức tập huấn cán bội Hội NCT các cấp năm 202 2, sáng ngày 12/5, Ban đại diện Hội N gười cao tuổi quận Tây Hồ tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ . V ề dự chỉ đạo và là giảng viên của hội nghị là ông Nguyễn Thế Toàn - Phó trưởng ban thường trực - Ban đại diện Hội N gười cao tuổi thành phố Hà Nội . Hội nghị có 130 đại biểu là uỷ viên BCH, chi hội trưởng, hội viên N gười cao tuổi 8 phường trên địa bàn q u n tham gia.

Công tác tập huấn nhằm quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên người cao tuổi về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, những chủ trương, đường lối, những định hướng của Đảng về công tác Hội Người cao tuổi và Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Tạo điều kiện để cán bộ Hội Người cao tuổi nắm vững để triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng tổ chức Hội, chăm sóc người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi; 02 nhiệm vụ được Chính phủ giao cho Hội Người cao tuổi Việt Nam; 03 chương trình công tác: “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa”, “Người cao tuổi tích cực tham gia bảo vệ biên giới, biển đào và phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội”, “Người cao tuổi xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu”.

Tại buổi tập huấn, giảng viên đã thông tin, trao đổi đến hội viên người cao tuổi 06 chuyên đề gồm:

 Giảng viên  Nguyễn Thế Toàn  Phó trưởng ban thường trực   - Ban đại diện Hội N gười cao tuổi  thành phố Hà Nội trao đổ nội dung tập huấn

Chuyên đề 1: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Chuyên đề 2: Quán triệt Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam và Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Chuyên đề 3: Xây dựng tổ chức Hội Người cao tuổi vững mạnh.

Chuyên đề 4: Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc người cao tuổi.

Chuyên đề 5: Phát huy vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chuyên đề 6: Những nội dung mới của Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 288/QĐ-BNV ngày 06/04/2022.

Lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ làm công tác Hội người cao tuổi cơ sở nắm vững các chủ trương, nghị quyết của Hội và nghiệp vụ về công tác Hội người cao tuổi để vận dụng vào thực tiễn, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở hội ngày càng vững mạnh. Qua đó, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo cho lớp người cao tuổi của quận trong thời gian tới./.

Trung tâm VH-TT&TT Tây Hồ