Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  CÔNG TÁC ĐẢng - đoàn thể

Quận Tây Hồ: Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022
Ngày đăng 30/07/2022 | 10:44  | View count: 167

Sáng ngày 27/7/2022, Ban Dân vận Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Huy Thành – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Lê Thị Thu Hằng – TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư thường trực Quận ủy.

Công tác dân vận chuyển biến tích cực

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Hồng Lan – Phó Trưởng Ban Dân vận cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2022, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Ban Dân vận Quận ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, Khối Dân vận các phường đã chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2022, triển khai và tổ chức thực hiện công tác 6 tháng đầu năm đạt kết quả tốt. Một số kết quả nổi bật như: Triển khai, tổng hợp danh sách tới các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận đăng ký thực hiện mô hình, điển hình “Dân vận khéo” năm 2022 (toàn quận, đã đăng ký 197 mô hình, 161 điển hình). 

Việc thực hiện QCDC được BCĐ các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận và cơ sở. Toàn Quận đã tổ chức được 11 cuộc đối thoại với khoảng 1.500 lượt người tham gia; kết quả giải quyết các nội dung sau đối thoại đạt 87% (tăng 5% so với năm 2021). Thực hiện QCDC trong tất cả các loại hình tiếp tục được triển khai thực hiện. Ngay từ đầu năm, các đơn vị đã tập trung tổ chức tốt Hội nghị CBCC cơ quan, hội nghị người lao động (đã có 42/42 đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC, 58/119 đơn vị tổ chức Hội nghị NLĐ). Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khoá XI) về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”; xây dựng các bộ Quy chế dân chủ mẫu đối với các loại hình; rà soát, chỉnh sửa hương ước, quy ước ở tổ dân phố đảm bảo chất lượng (đã thẩm định và công nhận 79/108 quy ước). 
BCĐ công tác tôn giáo quận chỉ đạo UBND quận, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn hướng dẫn các tổ chức tôn giáo đăng ký chương trình, nội dung hoạt động tôn giáo năm 2022. Các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, cơ sở thờ tự trên địa bàn quận đã nghiêm chỉnh chấp hành Luật tín ngưỡng tôn giáo và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Chính quyền các cấp đã bám sát tình hình thực tế, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở cơ sở và quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận đã đổi mới tổ chức các phong trào quần chúng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, tạo không khí thi đua sôi nổi nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các hoạt động văn hoá, tôn giáo, lễ hội được tổ chức an toàn, tiết kiệm.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thống nhất cao với báo cáo sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời, các đại biểu đã nêu rõ những khó khăn vướng mắc còn tồn tại và có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng về phương hướng, nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác dân vận trong thời gian tới.

Hệ thống chính trị đoàn kết thống nhất

Đồng chí Trịnh Văn Thành – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Quận ủy: Công tác dân vận trong 6 tháng đầu năm 2022 của Quận đã được triển khai đồng bộ, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Chương trình của Quận, đóng góp vai trò quan trọng đối với vấn đề kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, tạo niềm tin trong nhân dân. Có được kết quả đó là do có sự đoàn kết thống nhất của hệ thống chính trị bền vững; sự tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí phụ trách công tác dân vận thực hiện quy chế công tác dân vận, phạm vi bao trùm cả hệ thống chính trị, trách nhiệm của các Ban Đảng, hệ thống chính quyền, đảng ủy các phường, cơ quan tư pháp, MTTQ và các đoàn thể. Công tác Dân vận là công tác của cấp ủy, thông qua Mặt trận, thông qua nhân dân để xây dựng chính quyền, góp ý những vấn đề chưa được đề cập. Đồng chí đề nghị Ban Dân vận Quận ủy thời gian tới làm tốt công tác đối thoại, thông qua đó đánh giá chất lượng công tác dân vận; phối hợp với hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát sau đối thoại. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 07-CT/TU, ngày 01/10/2021 của Thành ủy về “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước”, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 


Các đc Thường trực Quận uỷ tặng quà cho các đc Nguyên Trưởng khối vận 8 Phường

 

Nhân rộng các mô hình, điển hình mới, cách làm hay, sáng tạo 

Thay mặt lãnh đạo Quận Tây Hồ, đồng chí Bí thư Quận ủy Lê Thị Thu Hằng đã cảm ơn Ban Dân vận Thành ủy trong thời gian qua đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với hệ thống dân vận của Quận Tây Hồ. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra, để công tác dân vận trên địa bàn Quận đạt hiệu quả cao hơn, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ Quận đến phường cần bám sát chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan đến công tác dân vận. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tiếp tục quan tâm, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình mới, cách làm hay, sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từng bước đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” trở thành phong trào thường xuyên, có tính lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục làm tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. N ắm tình tình từ sớm, từ xa về các hoạt động liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; kịp thời phát hiện các vấn đề tôn giáo phát sinh, tồn đọng ở cơ sở.

Nhân dịp này Ban Dân vận Quận ủy đã tặng quà, cảm ơn các đồng chí Nguyên Trưởng Khối Dân vận 08 phường đã có những đóng góp quý báu đối với công tác dân vận của Quận./.

BTGQU