Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  CÔNG TÁC ĐẢng - đoàn thể

Quận Tây Hồ tổ chức bồi dưỡng chính trị năm 2022 cho đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên các trường công lập trên địa bàn
Ngày đăng 17/09/2022 | 09:58  | View count: 33

Sáng ngày 10/9/2022, quận Tây Hồ tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn quận. Tham dự có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn Phó Bí thư thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy; đồng chí Trần Thị Hương - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận và 600 cán bộ quản lý, giáo viên các trường trên địa bàn Quận.

Phát biểu khai mạc lớp học, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo quận Trần Thị Hương cho biết: Mục đích của Lớp bồi dưỡng là trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nội dung cơ bản về những quan điểm của Đảng, những chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu tại lớp bồi dưỡng

Tại lớp học, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã truyền đạt đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường 02 chuyên đề: Nghị quyết số 15-NQ/TW củ Bộ Chính trị về “phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26/8/2022 của Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và nội dung nâng cao Đạo đức nhà giáo.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị trước thềm năm học mới, có ý nghĩa quan trọng, thiết thực đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục và đội ngũ giáo viên trên địa bàn quận trong thực hiện nhiệm vụ Giáo dục và đào tạo. Thông qua công tác bồi dưỡng chính trị, giúp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và giáo viên nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học 2022-2023, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Sau buổi quán triệt,  các học viên viết thu hoạch về nhận thức của cá nhân về Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26/8/2022 của Đảng bộ Thành phố gắn với vị trí công tác của mình tại đơn./.

                                                                                               BTGQU