Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  CÔNG TÁC ĐẢng - đoàn thể

Ban Chủ nhiệm Chương trình 03: thống nhất 8/8 phường trên địa bàn quận thực hiện đăng ký xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”
Ngày đăng 28/09/2022 | 10:19  | View count: 435

Sáng ngày 27/9/2022, đồng chí Bí thư Quận ủy Lê Thị Thu Hằng chủ trì làm việc với Ban Chủ nhiệm Chương trình 03 Quận ủy về “Phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa xã hội; xây dựng phường văn hóa, phường đạt chuẩn đô thị văn minh góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, giai đoạn 2020 - 2025” đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2022, Ban chủ nhiệm Chương trình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của quận xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án của Chương trình.

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin được thực hiện tốt. Các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền được thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức thành công thi đấu môn Teakwondo tại SEA Games 31; Tổ chức tái khởi động không gian biểu diễn nghệ thuật và ẩm thực đường phố quận Tây Hồ - phố đi bộ Trịnh Công Sơn thu hút đông đảo người dân và khách du lịch. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa thông tin thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, tăng cường công tác kiểm tra.

Tập trung chỉ đạo rà soát lập danh mục đề xuất tu bổ, tôn tạo di tích xuống cấp trên địa bàn. Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm duy trì và phát triển. Thực hiện tốt công tác giảng dạy và học tập trực tuyến trong thời gian phòng dịch Covid-19.

Công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác chăm lo gia đình chính sách, hộ cận nghèo thường xuyên được quan tâm thực hiện nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác phòng chống dịch bệnh được chủ động, tích cực. Các ca bệnh và ổ dịch được phát hiện và xử lý kịp thời. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai quyết liệt, kịp thời; tỷ lệ tiêm phủ vắc xin cao, tỷ lệ mắc giảm mạnh. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được đảm bảo.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Phường văn hóa, Phường đạt chuẩn đô th ị văn minh giai đoạn 2021-2025” là cơ sở để xây dựng môi trường, nếp sống đô thị văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, khôi phục, kế thừa, phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống của Thăng Long - Hà Nội gắn với những yêu cầu của nếp sống văn hóa công nghiệp, đô thị thời hiện đại nhằm trực tiếp phục vụ đời sống của nhân dân. Đã hoàn thành việc ra quyết định công nhận quy ước tổ dân phố của 108 tổ dân phố trên địa bàn quận.

Ban chủ nhiệm Chương trình 03 đã chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành 23/23 nội dung, nhiệm vụ chương trình đề ra trong 9 tháng đầu năm 2022.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình đã đánh giá những kết quả đã đạt được và đưa ra những giải pháp khắc phục về những hạn chế, tồn tại cần thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Chương trình 03 phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Chương trình 03 thống nhất tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình trong 3 tháng cuối năm 2022 với các nội dung trọng tâm sau:

1. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thực hiện 8/8 phường đạt chuẩn văn hóa trong nhiệm kỳ này; không thực hiện công nhận lại Phường văn hóa”.

2. Rà soát các lại các văn bản, thống nhất dùng Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”

3. Cuối năm tổ chức kiểm tra, đánh giá việc xây dựng  Phường văn hóa” tại phường Thụy Khuê. Đồng thời chỉ đạo 8/8 phường trên địa bàn quận đăng ký xây dựng Phường đạt chuẩn Đô thị văn minh”. Giao phòng Văn hóa Thông tin tham mưu mẫu đăng ký chung của quận.

4. Tăng cường công tác quản lý di tích: chỉ đạo các phường lập danh sách các di tích xuống cấp để xây dựng kế hoạch chung của toàn quận.

5. Tập trung công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu tiêm Vaccine phòng Covid-19 năm 2022.

6. Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện các Dự án, Đề án của Chương trình: Đề án  Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa văn nghệ , th ể dục thể thao trên địa bà n qu ận, giai đoạn 2021-2025”; Đề án  X ây dựng các cơ sở dữ liệu nền tảng (số hóa) phục vụ công tác bảo tồn văn hó a, qu ản lý di t ích và phát triể n du lch trên địa bà n qu ận” Đề án “ Phát triển toà n di ện hệ th ống giá o d ục quận Tây Hồ (2021-2025); Đề án “ Truyn th ông vận động người dân tham gia bả o hi ểm xã hội tự nguyện và bả o hi m y t ế (2021-2025)”. Dự án  Nâng cao hiệ u qu ả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng CNTT trên địa bà n qu ận Tây Hồ”, Đề án  Phát triển Công nghiệ p v ăn hóa trên địa bà n qu ận giai đoạn 2021-2025, định hướng đến nă m 2030 ”, Đề án “ Xóa m ù bơi cho học sinh tiểu học” , giai đoạn 2020-2025.

7. Xây dựng và triển khai các kế hoạch tuyên truyền chào mừng các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn 3 tháng cuối năm: kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972 - 18/12/2022); kỷ niệm 27 năm ngày thành lập quận Tây Hồ (27/12/1995 – 27/12/2022)...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lê Thị Thu Hằng - Thành uỷ viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận ghi nhận sự chủ động tích cực triển khai thực hiện các nội dung trong Chương trình 03 của các ngành thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình; đồng thời đề nghị Ban Chủ nhiệm Chương trình 03 cần đánh giá những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện 9 tháng đầu năm và thống kê nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

Tập trung chỉ đạo 8/8 phường đăng ký xây dựng Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”; Ban chủ nhiệm cần rà soát, xây dựng văn bản từ quận đến phường thống nhất sử dụng Phường đạt chuẩn Đô thị văn minh”.

Nâng cao chất lượng thực hiện các đề án, dự án của Chương trình; Tăng cường công tác phối hợp giữa các thành viên Ban chủ nhiệm của Chương trình và giữa Ban chủ nhiệm Chương trình 03 với các Chương trình của quận. 

Trung t â m VH-TT&TT T â y H