Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  CÔNG TÁC ĐẢng - đoàn thể

Quận Tây Hồ: Hội nghị Báo cáo viên thông tin kết quả Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ XX
Ngày đăng 10/11/2022 | 00:48  | View count: 169

Sáng ngày 04/11/2022, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã phối hợp với Trung tâm Chính trị Quận tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng Báo cáo viên Thông tin kết quả Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ XX. PGS. TS Trần Thọ Quang - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Miền Trung Tây Nguyên, Tạp chí Cộng sản dự và làm báo cáo viên hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận; đồng chí Nguyễn Hoài Long - Phó giám đốc Trung tâm Chính trị quận Tây Hồ và sự tham dự của 530 đồng chí là Báo cáo viên, tuyên truyền viên quận phường; Bí thư, cấp ủy các Chi bộ cơ sở.

 PGS. TS Trần Thọ Quang thông tin kết quả Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ XX

Tại hội nghị, PGS. TS Trần Thọ Quang đã thông tin nhiều kết quả quan trọng của Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ XX tạo tiền đề để Trung Quốc tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới; thông tin cụ thể mục đích của chuyến thăm nhằm triển khai tích cực, mạnh mẽ đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tin cậy chính trị giữa hai Đảng Cộng sản, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, củng cố quan hệ giữa hai đồng chí Tổng Bí thư và lãnh đạo cấp cao hai nước. Khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Ủng hộ vị trí của Đảng Cộng sản Trung Quốc, những tư tưởng và đường lối phát triển của Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Củng cố, mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ giữa hai đảng, tăng cường quan hệ trên các kênh Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, phát triển quan hệ giữa các tổ chức quần chúng, giao lưu nhân dân. Củng cố nhận thức chung cấp cao về kiểm soát bất đồng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển, củng cố đường biên giới toàn bộ hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Hội nghị Báo cáo viên thông tin kết quả Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ XX đã kịp thời cung cấp thông tin cần thiết cho các đồng chí là báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ chủ chốt tại cơ sở giúp cho công tác thông tin, định hướng tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn quận hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn./.

BTGQU