Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  CÔNG TÁC ĐẢng - đoàn thể

Quận Tây Hồ: Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới
Ngày đăng 10/11/2022 | 11:02  | View count: 199

Sáng ngày 09/11/2022, Trung tâm Chính trị Quận Tây Hồ đã phối hợp với Ban Tổ chức Quận uỷ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Dự lễ khai giảng có đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp, Nguyên Trưởng phòng Lý luận Chính trị - Lịch sử đảng, Ban Tuyên giáo Thành uỷ; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ; đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận; đồng chí Hoàng Thị Dung - Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ; đồng chí Nguyễn Hoài Long - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị quận và 74 đồng chí học viên là đảng viên dự bị các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận uỷ.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát  biểu tại ớp bồi dưỡng

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Anh Tuấn đã nhấn mạnh đến vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình hiện nay, đặc biệt trong việc nâng cao nhận thức về tư tưởng, giữ vững lập trường chính trị, nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đồng thời phát huy vai trò của đảng viên trong việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, phấn đấu kiên trì theo đuổi mục tiêu, lý tưởng để sớm đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Đồng chí mong muốn các học viên sẽ tham gia học tập tích cực nội dung chương trình của lớp với tinh thần trách nhiệm cao, nâng cao nhận thức về trách nhiệm, vinh dự của người đảng viên để từ đó có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các đồng chí học viên thực hiện nghiêm túc quy chế lớp học, phát huy tinh thần tự nghiên cứu, nâng cao chất lượng học tập chương trình Lý luận chính trị.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng đảng viên mới

Theo chương trình, lớp học sẽ học trong 7 ngày, bắt đầu từ ngày 09/11/2022. Trong thời gian 7 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề lý luận và 01 chuyên đề thực tiễn tại địa phương. Trong đó có các nội dung cơ bản gồm: Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng  và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt đồng của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; xây dựng đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, củng cố lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học các học viên đủ điều kiện sẽ được Trung tâm Chính trị Quận Tây Hồ cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập./.

BTGQU